Tổ chức thành viên

LĐBĐVN kết nạp 05 tổ chức thành viên mới

Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2021, diễn ra sáng nay (9/1/2022) tại trụ sở LĐBĐVN, đã biểu quyết thông qua việc kết nạp 05 tổ chức thành viên. Như vậy tổng số tổ chức thành viên của LĐBĐVN hiện nay là 81 đơn vị. Cụ thể:

  09/01/2022 10:21:23

  1.  Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình
  2. CLB Bóng đá Phú Thọ;
  3. CLB Bóng đá Hòa Bình;
  4. CLB Futsal Hưng Gia Khang Đăk Lăk;
  5. CLB Futsal Quảng Nam.