Tổ chức thành viên

LĐBĐVN có thêm 6 thành viên mới

Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2020 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), diễn ra ngày 21/11/2020, đã biểu quyết thông qua kết nạp 6 thành viên mới: LĐBĐ tỉnh Sơn La, LĐBĐ thành phố Hà Nội, CLB bóng đá Bình Định, CLB Futsal Sahako, CLB Futsal KardiaChain Sài gòn, CLB Futsal Vietfooball.

21/11/2020 11:40:11

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho đại diện các thành viên mới của LĐBĐVN

Như vậy, tới thời điểm này LĐBĐVN có 78 tổ chức thành viên.