Toyota Mekong Cup 2017: Danh sách CLB Sanna Khánh Hoà và CLB Boeung Ket

CLB SANNA KHÁNH HOÀ

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Vị trí

 

Quang chức, cán bộ, HLV

 

 

 

1

Võ Đình Tân

04/10/1967

Việt Nam

HLV Trưởng

2

Nguyễn Văn Đồng

11/03/1984

Việt Nam

Trợ lý HLV

3

Hà Quốc Phong

17/10/1970

Việt Nam

Trợ lý HLV

4

Trần Thiện Hảo

07/10/1978

Việt Nam

Trợ lý HLV

5

Trần Trọng Bình

05/06/1983

Việt Nam

Trợ lý HLV

6

Nguyễn Minh Huy

03/05/1992

Việt Nam

Săn Sóc Viên

7

Đoàn Công Thành

30/03/1997

Việt Nam

Săn Sóc Viên

8

Nguyễn Hoàng Vũ

17/07/1993

Việt Nam

Bác Sỹ

 

CẦU THỦ

 

 

 

1

Trần Thế Kiệt

25/01/1993

Việt Nam

Thủ Môn

2

Hoàng Nhật Nam

03/04/1990

Việt Nam

T.vệ giữa

3

Lê Cao Hoài An

19/09/1993

Việt Nam

T.Vệ giữa

4

Trần Đình Khương

10/01/1996

Việt Nam

T.vệ giữa

5

Phạm Trùm Tỉnh

02/05/1995

Việt Nam

Tiền vệ giữa

6

Nguyễn Hoàng Quốc Chí

04/12/1991

Việt Nam

T.Vệ trái

7

Nguyễn Đình Nhơn

19/10/1991

Việt Nam

T. Vệ phải

8

Nguyễn Đoàn Duy Anh

01/07/1995

Việt Nam

T. Vệ phải

9

Nguyễn Tấn Tài

25/03/1991

Việt Nam

T.Vệ giữa

10

Trần Đình Kha

21/03/1994

Việt Nam

T. Đạo

11

Lê Duy Thanh

19/12/1990

Việt Nam

T.Vệ giữa

12

Nguyễn Tuấn Mạnh

31/07/1990

Việt Nam

Thủ Môn

13

Nguyễn Cửu Huy Hoàng

16/03/1990

Việt Nam

Trung vệ

14

Trần Văn Vũ

15/04/1994

Việt Nam

H. vệ phải

15

TOURE YOUSSOUF

14/03/1986

PHÁP

T. Đạo

16

Nguyễn Tấn Điền

20/03/1984

Việt Nam

H. vệ trái

17

Nguyễn Đình Lợi

09/10/1992

Việt Nam

H. vệ trái

18

ZAROUR CHAHER

14/03/1983

PHÁP

Trung vệ

 

CLB BOEUNG KET (CAMPUCHIA)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Vị trí

 

Quang chức, cán bộ, HLV

 

 

 

1

SIV THA

3-May-1973

Campuchia

Chủ tịch CLB

2

BE MAKARA

7-May-1977

Campuchia

GENERAL MANAGER

3

HAO SOCHEAT

10-Oct-1982

Campuchia

HLV trưởng

4

MEAS KAKDA

6-Jul-1986

Campuchia

Trợ lý HLV

5

LY RAVY

25-Mar-1986

Campuchia

Trợ lý HLV

6

LY RAKLIN

20-Sep-1993

Campuchia

HLV thể lực

7

SOK BUNNA

14-Sep-1987

Campuchia

Quan chức

8

SOVAN RITHY

1-Jun-1989

Campuchia

Cán bộ truyền thông

9

KHLOT SOPHEANETH

6-Jan-1990

Campuchia

Cán bộ truyền thông

 

CẦU THỦ

 

 

 

1

SOU YATY

17-Dec-1991

Campuchia

Thủ môn

2

LY VAHED

26-Dec-1998

Campuchia

Hậu vệ

3

SOK SOVAN

5-Apr-1992

Campuchia

Hậu vệ

4

TOUCH PANCHARONG

7-Jul-1992

Campuchia

Hậu vệ

5

MIZUNO HIKARU

24-Oct-1991

Nhật Bản

Tiền vệ

6

MATH YAMOIN

9-Apr-1992

Campuchia

Tiền vệ

7

KHUON LABORAVY

25-Aug-1988

Campuchia

Tiền đạo

8

CHHUN SOTHEARATH

2-Feb-1990

Campuchia

Tiền vệ

9

LY MIZAN

16-Aug-1996

Campuchia

Tiền vệ

10

SUN SOVANRITHY

11-Feb-1985

Campuchia

Hậu vệ

11

SILVA CALIJURI MAYCON ROGERIO

6-Jun-1986

Brazil

Tiền đạo

12

HONG PHENG

1-Nov-1989

Campuchia

Hậu vệ

13

ROUS SAMOEUN

20-Dec-1994

Campuchia

Hậu vệ

14

JULIUS OIBOH

25-Nov-1990

Nigeria

Tiền đạo

15

ESOH OMOGBA

10-Aug-1993

Nigeria

Tiền vệ

16

KIM MAKARA

30-Jan-1986

Campuchia

Thủ môn

17

SATH ROSIB

7-Jul-1997

Campuchia

Hậu vệ

18

AJAYI GBENGA SAMUEL

2-Jul-1987

Nigeria

Tiền đạo