[Dự kiến] Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U20 Futsal QG năm 2016