Ban chấp hành

VFF khóa VI (2009 – 2013)

Uỷ viên Ban chấp hành: 23 người
Địa điểm tổ chức: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, gồm 150 đại biểu tham dự.
Thời gian: 14 – 15/10/2009

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Nguyễn Trọng Hỷ

Chủ tịch (10/2009-12/2013)

Ông Lê Hùng Dũng

Q.Chủ tịch (12/2013)

Ông Phạm Ngọc Viễn

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ông Phạm Văn Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ông Nguyễn Lân Trung

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại

Ông Lê Hùng Dũng

Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ

Ông Trần Quốc Tuấn

Tổng thư ký (10/2009-2/2012)

Ông Ngô Lê Bằng

Tổng thư ký (28/2012 - hết nhiệm kỳ)

Ông Nguyễn Hải Hường

Trưởng Ban kỷ luật

Ông Chu Hồng Thanh

Trưởng Ban giải quyết khiếu nại

Ông Phạm Thành Long

Trưởng Ban kiểm tra

Ban chấp hành

1. Nguyễn Trọng Hỷ
2. Lê Văn Thành
3. Lê Hùng Dũng
4. Nguyễn Hưng Thái
5. Phạm Ngọc Viễn
6. Lê Quý Phượng
7. Nguyễn Lân Trung
8. Mai Đức Chung
9. Huỳnh Mau
10. Phan Anh Tú
11. Lê Ngọc Chức
12. Vũ Quang Vinh
13. Bùi Văn Đức
14. Nguyễn Nam Hùng
15. Bùi Xuân Hoà
16. Lê Nguyên Hồng
17. Phạm Phú Hoà
18. Dương Vũ Lâm
19. Phạm Văn Hùng
20. Nguyễn Hồng Thanh
21. Dương Quốc Hùng
22. Phạm Thế Triều
23. Nguyễn Hiền Lương