Ban chấp hành

VFF KHÓA VIII (2018 – 2022)

Uỷ viên Ban chấp hành (Đại hội bầu): 17 người

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

* Ngày 25/6/2019, ông Cấn Văn Nghĩa xin thôi chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN, Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII)

* Ngày 09/01/2022, Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2022 thống nhất thông qua nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN, như sau:
– Ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022);
– Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch LĐBĐVN cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026).

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Lê Khánh Hải

Chủ tịch LĐBĐVN (Đại hội thường niên LĐBĐVN ngày 9/1/2022 đã thông qua việc ông Lê Khánh Hải thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII. nhiệm kỳ 2018 - 2022 theo quy định của Điều lệ)

Ông Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực (Đại hội thường niên LĐBĐVN ngày 9/1/2022 đã thông qua quyết định ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội LĐBĐVN khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2026)

Ông Cao Văn Chóng

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại

Ông Cấn Văn Nghĩa

Phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ (từ 8/12/2018- đến 25/6/2019)

Ông Lê Văn Thành

Phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ (Được bầu tại Đại hội thường niên LĐBĐVN 2020, ngày 21-11-2020)

Ông Trần Anh Tú

Ủy viên thường trực

Ban kiểm tra

Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Hiền Lương

02 uỷ viên:

Ông Đinh Khắc Diện
Ông Trần Phát Tài

Ban chấp hành

1. Ông Lê Khánh Hải (8/12/2018 - đến 9/1/2022)
2. Ông Trần Quốc Tuấn
3. Ông Cấn Văn Nghĩa từ (8/12/2018- đến 25/6/2019)
4. Ông Cao Văn Chóng
5. Ông Trần Anh Tú
6. Ông Nguyễn Quốc Hội
7. Ông Lê Văn Thành
8. Ông Phạm Ngọc Tuấn
9. Ông Bùi Xuân Hòa
10. Ông Nguyễn Hồng Thanh
11. Ông Trần Mạnh Hùng
12. Ông Phạm Thanh Hùng
13. Ông Nguyễn Tấn Anh
14. Ông Đỗ Mạnh Dũng
15. Ông Nguyễn Húp
16. Ông Dương Văn Hiền
17. Ông Võ Minh Trí