Ban chấp hành

VFF Khóa V (6/2005 – 2009)

Uỷ viên Ban chấp hành: 39 người
Địa điểm tổ chức: KS Sheraton – Hà Nội, gồm 160 đại biểu tham dự đại hội.
Thời gian: 31/5 & 1/6/2005

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ gửi đơn tới Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V tự nguyện xin rút khỏi Ban chấp hành. Ngày 20 tháng 1 năm 2006, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 2 khóa V đã họp tại Hà Nội và thống nhất thông qua.

Ngày 10/1/2007, tại Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V, sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu, Đại hội thống nhất bầu bổ sung Uỷ viên BCH và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Kết quả: Ông Lê Quý Phượng – GĐ Viện Khoa học TDTT chính thức trở thành Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá V, Ông Dương Vũ Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Nguyễn Trọng Hỷ

Chủ tịch

Ông Lê Thế Thọ

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ông Vũ Quang Vinh

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại

Ông Lê Hùng Dũng

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ

Ông Trần Quốc Tuấn

Tổng thư ký

Ban chấp hành

1. Nguyễn Trọng Hỷ
2. Lê Hùng Dũng
3. Vũ Quang Vinh
4. Trần Quốc Tuấn
5. Đỗ Văn Ninh
6. Dư­ơng Nghiệp Khôi
7. Lê Nguyên Hồng
8. Mai Đức Chung
9. Vũ Mạnh Hải
10. Phạm Phú Hoà
11. Phạm Văn Tuấn
12. Nguyễn Hải Hư­ờng
13. Ngũ Duy Anh
14. Phạm Văn Hùng
15. Lê Văn Thành
16. Nguyễn Lân Trung
17. Phan Anh Tú
18. Nguyễn Kim Phụng
19. Phạm Thành Long
20. D­ương Nghiệp Chí
21. Quản Trọng Hùng
22. Cấn Văn Nghĩa
23. Hồ Văn Chiêm
24. Nguyễn Hư­ng Thái
25. D­ương Vũ Lâm
26. Lê Văn Minh
27. Nguyễn Nam Hùng
28. Nguyễn Thế Kỷ
29. Chu Hồng Thanh
30. Nguyễn Văn Hiệp
31. Đỗ Tất Ngọc
32. Nguyễn Anh Tuân
33. Lê Ngọc Chức
34. Nguyễn Xuân Thái
35. Bùi Nh­ư Đức
36. Nguyễn Hồng Thanh
37. Nguyễn Ngọc Trân
38. Lê Quý Phư­ợng