Ban chấp hành

Các nhiệm kỳ LĐBĐVN

VFF nhiệm kỳ I (1989 – 1993)

Uỷ viên BCH: 26 người

Địa điểm tổ chức đại hội: CLB Ba Đình – Hà Nội, gồm 120 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 28 và 29/8/1989

 

Các chức danh:

– Chủ tịch LĐBĐVN: Ông Trịnh Ngọc Chữ (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT).

– Các Phú Chủ tịch: Ngô Xuân Quýnh, Trần Vĩnh Lộc, Lê Bửu.

– Tổng Thư ký:  Lê Thế Thọ.

– Trưởng Ban kiểm tra: Tô Văn Hiền (Bộ Nội Vụ)

Các Ủy viên BCH:

Trần Bảy  (Tổng cục TDTT)

Nguyễn Văn Bốn (TPHCM)

Dương Nghiệp Chí (Tổng cục TDTT)

Lê Đình Chính ( Tổng cục TDTT)

Vũ Đình Dần (Hà Nam Ninh)

Trần Thu Đông (An Giang)

Ngô Tử Hà (Tổng cuc TDTT)

Vũ Hạng (Tổng cục Đường sắt)

Nguyễn Sĩ Hiển (Quân đội)

Võ Sĩ Huệ ( Lâm Đồng)

Nguyễn Mạnh Hưng (Thanh Hóa)

Đỗ Đình Hùng (TPHCM)

Nguyễn Nam Hùng (Tiền Giang)

Thái Hữu Nghĩa ( Long An)

Nguyễn Lê Phong (Quảng Nam – Đà Nẵng)

Nguyễn Quyết (Bộ Nội Vụ)

Đoàn Thế Thiêm (Hải Phòng)

Mai Lê Túc (Nghệ Tĩnh)

Lê Văn Thủy (Hà Nội)

Năm 1991, ông Trịnh Ngọc Chữ được điều động sang công tác khác, Ban chấp hành LĐBĐVN bầu ông Dương Nghiệp Chí làm Quyền Chủ tịch Liên đoàn cho đến hết nhiệm kỳ thứ nhất.

VFF nhiệm kỳ 2 (10/1993- 1997)

Uỷ viên BCH: 21 người

Địa điểm tổ chức đại hội: KS Kim Liên – Hà Nội,  gồm 150 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 1 và 2/4/1993

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Xê (Tổng Giám đốc Đường Sắt Việt Nam).

– Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hiển (QĐ), Nguyễn Lê Phong (QNĐN), Nguyễn Tấn Minh (TPHCM).

– Tổng Thư ký: Trần Bẩy.

– Phó Tổng Thư ký: Nguyễn Thanh Toàn.

– Trưởng Ban thanh tra: Tô Hiền

* Văn phòng LĐBĐVN đặt tại 36 Trần Phú, Hà Nội. Văn phòng tại diện phía Nam tại số 138 Đào Duy Từ, Quận 10, TPHCM.

Các ủy viên BCH:

Đoàn Văn Xê – Chủ tịch

Nguyễn Tấn Minh – P.chủ tịch

Nguyễn Lê Phong – P.chủ tịch – Sở TDTT Đà Nẵng

Nguyễn  Sỹ Hiển – P.chủ tịch  – Trưởng đoàn bóng đá Thể Công

Trần Bẩy – TTK – Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT

Nguyễn Thanh Toàn – P.TTK- Phú chủ tịch LĐBĐ TP.HCM

Tạ Hiền- Trưởng ban thanh tra – Bộ Công An

Ngô Xuân Quýnh – UVBCH – đại tá Quân đội nghỉ hưu

Nguyễn Hữu Bàng – UVBCH  – Trưêng Đại học TDTT TƯ 2

Trần Thu Đông – UVBCH  – GĐ Sở TDTT An Giang

Vũ Hạng – UVBCH – Trưởng phũng TDTT Đưêng sắt

Vũ Mạnh Hải- UVBCH – Báo Thể thao VN

Nguyễn Huy Hinh –  UVBCH  – Sở TDTT Hà Nội

Nguyễn Nam Hùng – UVBCH   – GĐ Sở TDTT Tiền Giang

Vừ Sỹ Huệ – UVBCH   – GĐ Sở TDTT Lâm Đồng

Nguyễn Mạnh Hưng – UVBCH   – GĐ Sở TDTT  Thanh Hóa

Nguyễn văn Mựi – UVBCH -Sở TDTT Đà Nẵng

Phạm Quang – UVBCH – Bộ mễn bóng đá TCTDTT

Trần Bình Sự – UVBCH- CLB Bóng đá Công an Hải Phũng

Lê Thế Thọ – UVBCH – Vụ trưởng Vụ TTTTC

Phạm Ngọc Viễn  – UVBCH – Viện KHTDTT

VFF nhiệm kỳ 3 (10/1997- 2001)

Uỷ viên BCH:  35 người

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà khách Chính phủ -Hà Nội,  gồm 155 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: Tháng 10/1997

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Mai Văn Muôn (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT).

– Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hiển, Lê Thế Thọ, Ngô Tử Hà, Trần Thu Đông.

– Tổng Thư ký: Phạm Ngọc Viễn.

– Phó Tổng thư ký: Dương Vũ Lâm

Danh sách BCH LĐBĐVN khoá 3 (1997- 2001)

TTHọ và tênchức vụ
1Mai Văn MuônChủ tịch
2Nguyễn Sỹ HiểnP.chủ tịch
3Lê Thế ThọP.chủ tịch
4Ngô Tử HàP.chủ tịch
5Trần Thu ĐôngP.chủ tịch
6Phạm Ngọc ViễnTổng thư­ ký
7Trần Duy LyChánh Văn Phòng
8Ngô Xuân QuýnhUỷ viên BCH
9Đỗ Ngọc NúiUỷ viên BCH
10Lê Hùng DũngUỷ viên BCH
11Vũ Mạnh HảiUỷ viên BCH
12Trần văn MuiUỷ viên BCH
13Phạm Huỳnh Tam LangUỷ viên BCH
14Lê Nguyên HồngUỷ viên BCH
15D­ương Nghiệp KhôiUỷ viên BCH
16Nguyễn Nam HùngUỷ viên BCH
17Phạm Duy TiếnUỷ viên BCH
18Phạm QuangUỷ viên BCH
19Vũ HạngUỷ viên BCH
20Nguyễn Huy HinhUỷ viên BCH
21Đào Mạnh Nh­ơngUỷ viên BCH
22Hỗ NguyễnUỷ viên BCH
23Nguyễn Hữu BàngUỷ viên BCH
24Nguyễn Hoàng ThụUỷ viên BCH
25Nguyễn Tuấn HùngUỷ viên BCH
26Trần Bình SựUỷ viên BCH
27Nguyễn Lân C­ườngUỷ viên BCH
28Nguyễn Văn MuiUỷ viên BCH
29Mai Đức ChungUỷ viên BCH
30Nguyễn Thị Vân AnhUỷ viên BCH
31Nguyễn Trọng GiápUỷ viên BCH
32Tô Quang NhạUỷ viên BCH
33Nguyễn Văn ThảnhUỷ viên BCH
34Vũ Huy HùngUỷ viên BCH
35Phạm Phú Ngọc TraiUỷ viên BCH

VFF nhiệm kỳ IV (8/2001 – 2005)

Uỷ viên BCH: 41 người

Địa điểm tổ chức đại hội:  11 Lê Hồng Phong- Hà Nội,  gồm 150 đại biểu tham dự đại hội

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Hồ Đức Việt  (Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên).

– Phó Chủ tịch thường trực: Trần Duy Ly.

– Phó Chủ tịch: Trần Văn Mui.

– Tổng Thư ký: Phạm Ngọc Viễn.

– Phó Tổng Thư ký: Dương Vũ Lâm.

Danh sách Uỷ viên BCH LĐBĐVN Khoá 4 (2001- 2005)

TTHọ và tênChức Vụ
1Mai Liêm TrựcChủ tịch
2Trần Duy LyPhó chủ tịch TT
3Trần Văn MuiPhó chủ tịch TT
4Phạm Ngọc ViễnTTK
5Nguyễn Hữu BàngUVBCH
6Hoàng Như­ BíchUVBCH
7Đặng Xuân DũngUVBCH
8Đặng Quang Dư­ơngUVBCH
9Nguyễn Trọng GiápUVBCH
10Vũ Văn HạngUVBCH
11Nguyễn Sỹ HiểnUVBCH
12Lê Nguyên HồngUVBCH
13Quản Trọng HùngUVBCH
14Vũ Huy HùngUVBCH
15Nguyễn Nam HùngUVBCH
16Phạm Văn HùngUVBCH
17Nguyễn Hải H­ườngUVBCH
18D­ương Nghiệp KhôiUVBCH
19Nguyễn Quốc KỳUVBCH
20Đoàn Thành LâmUVBCH
21D­ương Vũ LâmUVBCH
22Lê Văn MinhUVBCH
23Nguyễn Văn MùiUVBCH
24Nguyễn Văn NhãUVBCH
25Nguyễn Quốc PhongUVBCH
26Phạm QuangUVBCH
27Nguyễn Hư­ng TháiUVBCH
28Nguyễn Xuân TháiUVBCH
29Lê Văn ThànhUVBCH
30Nguyễn Hữu ThắngUVBCH
31Nguyễn Hoàng ThụUVBCH
32Phạm Duy TiếnUVBCH
33Ngô Văn TrânUVBCH
34Nguyễn Lân TrungUVBCH
35Phan Anh TúUVBCH
36Phạm Văn TuấnUVBCH
37Trần Quốc TuấnUVBCH
38Vũ Văn ViênUVBCH
39Vũ Quang VinhUVBCH

Năm 2003, do bận nhiều công tác tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Hồ Đức Việt xin thôi giữ chức Chủ tịch LĐBĐVN, Ban Chấp hành đó bầu ông Mai Liêm Trực – Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính viễn thông làm Chủ tịch LĐBĐVN.

VFF nhiệm kỳ 5 (6/2005 – 2009)

Uỷ viên BCH: 39 người

Địa điểm tổ chức đại hội:  KS Sheraton- Hà Nội,  gồm 160 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 31/5 & 1/6/2005

Các chức danh:

– Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ (Phó Chủ nhiệm UBTDTT).

– Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn: Lê Thế Thọ

– Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại: Vũ Quang Vinh

– Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ: Lê Hùng Dũng

– Tổng thư ký: Trần Quốc Tuấn (Phó Viện trưởng Viện KHTDTT)

Danh sách BCH LĐBĐVN khoá 5 (2005- 2009)

TTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Trọng HỷChủ tịch
2Lê Hùng DũngP.chủ tịch
3Vũ Quang VinhP.chủ tịch
4Trần Quốc TuấnTTK
5Đỗ Văn NinhP.TTK
6Dư­ơng Nghiệp KhôiP.TTK
7Lê Nguyên HồngUỷ viên BCH
8Mai Đức ChungUỷ viên BCH
9Vũ Mạnh HảiUỷ viên BCH
10Phạm Phú HoàUỷ viên BCH
11Phạm Văn TuấnUỷ viên BCH
12Nguyễn Hải Hư­ờngUỷ viên BCH
13Ngũ Duy AnhUỷ viên BCH
14Phạm Văn HùngUỷ viên BCH
15Lê Văn ThànhUỷ viên BCH
16Nguyễn Lân TrungUỷ viên BCH
17Phan Anh TúUỷ viên BCH
18Nguyễn Kim PhụngUỷ viên BCH
19Phạm Thành LongUỷ viên BCH
20D­ương Nghiệp ChíUỷ viên BCH
21Quản Trọng HùngUỷ viên BCH
22Cấn Văn NghĩaUỷ viên BCH
23Hồ Văn ChiêmUỷ viên BCH
24Nguyễn Hư­ng TháiUỷ viên BCH
25D­ương Vũ LâmUỷ viên BCH
26Lê Văn MinhUỷ viên BCH
27Nguyễn Nam HùngUỷ viên BCH
28Nguyễn Thế KỷUỷ viên BCH
29Chu Hồng ThanhUỷ viên BCH
30Nguyễn Văn HiệpUỷ viên BCH
31Đỗ Tất NgọcUỷ viên BCH
32Nguyễn Anh TuânUỷ viên BCH
33Lê Ngọc ChứcUỷ viên BCH
34Nguyễn Xuân TháiUỷ viên BCH
35Bùi Nh­ư ĐứcUỷ viên BCH
36Nguyễn Hồng ThanhUỷ viên BCH
37Nguyễn Ngọc TrânUỷ viên BCH
38Lê Quý Phư­ợngUỷ viên BCH

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ gửi đơn tới Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V tự nguyện xin rút khỏi Ban chấp hành. Ngày 20 tháng 1 năm 2006, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 2 khóa V đã họp tại Hà Nội và thống nhất thông qua.

Ngày 10/1/2007, tại Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V, sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu, Đại hội thống nhất bầu bổ sung Uỷ viên BCH và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Kết quả: Ông Lê Quý Phượng – GĐ Viện Khoa học TDTT chính thức trở thành Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá V, Ông Dương Vũ Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

VFF nhiệm kỳ 6 (2009-2013)

Ủy viên BCH: 23 người

Địa điểm tổ chức: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, gồm 150 đại biểu tham dự

Thời gian: 14 – 15/10/2009

Các chức danh:

– Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ (10/2009-12/2013); Lê Hùng Dũng- Q.Chủ tịch (12/2013)

– Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Phạm Ngọc Viễn; Phạm Văn Tuấn

– Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại: Nguyễn Lân Trung

– Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ: Lê Hùng Dũng

– Tổng thư ký: Trần Quốc Tuấn (10/2009-2/2012); Ngô Lê Bằng (28/22012- hết nhiệm kỳ)

– Trưởng Ban kỷ luật: Nguyễn Hải Hường

– Trưởng Ban giải quyết khiếu nại: Chu Hồng Thanh

– Trưởng Ban kiểm tra: Phạm Thành Long

Danh sách BCH LĐBĐVN khóa VI:

STTHọ và tênChức vụ/Nơi công tác
1Nguyễn Trọng HỷChủ tịch LĐBĐVN khóa V
2Lê Văn ThànhChủ tịch HĐQT tập đoàn Động Lực

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

3Lê Hùng DũngPCT LĐBĐVN khóa V, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM
4Nguyễn Hưng TháiChủ tịch CLB Nam Định,

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

5Phạm Ngọc ViễnGĐ TTHLTTQG HN
6Lê Quý PhượngViện trưởng Viện KHTDTT

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

7Nguyễn Lân TrungPhó hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQG

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

8Mai Đức ChungTrưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT

Ủy viên BCH LĐBDVN khóa V

9Huỳnh MauGĐĐH Cty CP thể thao HAGL
10Phan Anh TúTTK LĐBĐ Hà Nội

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

11Lê Ngọc ChứcGĐĐH CLB Đồng Tháp

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

12Vũ Quang VinhTBT báo TNTP – PCT LĐBĐVN khóa V
13Bùi Văn ĐứcChủ tịch LĐBĐ Bình Dương
14Nguyễn Nam HùngGĐĐH CLB TPK Tiền Giang

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

15Bùi Xuân HoàChủ tịch CLB SHB Đà Nẵng
16Lê Nguyên HồngPCT LĐBĐ Đà Nẵng

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

17Phạm Phú HoàGĐĐH CLB ĐTLA

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

18Dương Vũ LâmPCT LĐBĐVN khóa V-TTK LĐBĐ TPHCM
19Phạm Văn HùngTTK LĐBĐ Hải Phòng

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

20Nguyễn Hồng ThanhTGĐ Cty CP SLNA-Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V
21Dương Quốc HùngGĐĐH CLB K.Khánh Hòa
22Phạm Thế TriềuPGĐ Sở VH-TT-DL An Giang

Trưởng đoàn CLB An Giang

23Nguyễn Hiền LươngTrưởng phòng TDTT Bộ Công an

VFF KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2014-2018

Uỷ viên Ban chấp hành: 23 người

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Các chức danh:

Chủ tịch: Ông Lê Hùng Dũng

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách tài chính- tài trợ: Ông Đoàn Nguyên Đức

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại: Ông Nguyễn Xuân Gụ

Trưởng Ban kiểm tra: Ông Nguyễn Nam Hùng

Danh sách BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VII:

 1. Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch LĐBĐVN Khoá VII
 2. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐVN khoá VII
 3. Ông Đoàn Nguyên Đức – Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ LĐBĐVN khoá VII
 4. Ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại LĐBĐVN khoá VII
 5. Ông Phạm Ngọc Viễn – PGS-TS, PCT LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty VPF
 6. Ông Nguyễn Hồng Thanh – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty CP SLNA, Chủ tịch CLB SLNA
 7. Ông Cao Văn Chóng – TGĐ Cty CP thể thao bóng đá Bình Dương
 8. Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam
 9. Ông Lê Ngọc Chức – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GĐ CLB TĐCS Đồng Tháp
 10. Ông Dương Vũ Lâm – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, PCT LĐBĐ Đông Nam Á
 11. Ông Bùi Xuân Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng kiêm TGĐ Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng
 12. Ông Lê Quý Phượng – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GS-TS, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM
 13. Ông Lê Văn Thành – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Động Lực
 14. Ông Lê Nguyên Hồng- Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam
 15. Ông Phan Anh Tú – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TTK LĐBĐ Hà Nội, PGĐ TTHL&TĐ TT Hà Nội
 16. Ông Nguyễn Thanh Hải – GĐ Trung tâm bóng đá Viettel
 17. Ông Nguyễn Hiền Lương – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Đại tá, GĐ Trung tâm TDTT CAND
 18. Ông Nguyễn Văn Mùi – Chuyên viên phòng nghiệp vụ TT TDTT Đà Nẵng
 19. Ông Nguyễn Lân Trung – PGS-TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH SPNN Hà Nội, PCT LĐBĐVN khoá VI
 20. Ông Dương Văn Hiền – Trưởng Bộ môn GDTC, ĐH XH&NV TP HCM
 21. Ông Phạm Phú Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Phó TGĐ Cty VPF
 22. Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội T&T kiêm TGĐ Cty CP thể thao T&T
 23. Ông Nhan Thiện Nhân – HLV trưởng CLB bóng đá Hùng Vương An Giang

Kết quả bầu Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra LĐBĐVN khoá VII:

 1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Nam Hùng (Uỷ viên thường trực BCH LĐBĐVN khoá VI, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam LĐBĐVN)
 2. 02 uỷ viên: Ông Trần Đình Huấn (GĐ sân Thống Nhất, GĐ CLB trẻ TP.HCM, TTK LĐBĐ TP.HCM) và Ông Thái Hồng Hà (PGĐ Sở VH-TT&DL Đăk Lăk)

VFF KHOÁ VIII NHIỆM KỲ 2018-2022

Uỷ viên Ban chấp hành: 17 người

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các chức danh:

Chủ tịch: Ông Lê Khánh Hải

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại: Ông Cao Văn Chóng

Phó chủ tịch phụ trách tài chính- tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa (từ 8/12/2018 đến 25/6/2019)

Ông Lê Văn Thành, từ 21/11/2020

(Đại hội thường niên LĐBĐVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022 đã bầu ông Lê Văn Thành vào chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ)

Danh sách BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VIII:

 1. Ông Lê Khánh Hải
 2. Ông Trần Quốc Tuấn
 3. Ông Cấn Văn Nghĩa (từ 8/12/2018 đến 25/6/2019)
 4. Ông Cao Văn Chóng
 5. Ông Trần Anh Tú
 6. Ông Nguyễn Quốc Hội
 7. Ông Lê Văn Thành
 8. Ông Phạm Ngọc Tuấn
 9. Ông Bùi Xuân Hòa
 10. Ông Nguyễn Hồng Thanh
 11. Ông Trần Mạnh Hùng
 12. Ông Phạm Thanh Hùng
 13. Ông Nguyễn Tấn Anh
 14. Ông Đỗ Mạnh Dũng
 15. Ông Nguyễn Húp
 16. Ông Dương Văn Hiền
 17. Ông Võ Minh Trí

Kết quả bầu Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra LĐBĐVN khoá VIII:

 1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hiền Lương
 2. 02 uỷ viên: Ông Đinh Khắc Diện và ông Trần Phát Tài

*Tại Đại hội thường niên LĐBĐVN ngày 9/1/2022, đã thống nhất thông qua nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN. Theo đó, ông Lê Khánh Hải thôi kiêm giữ chức Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch LĐBĐVN cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026).