Vai trò của giấc ngủ trong nâng cao thành tích bóng đá chuyên nghiệp

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam

Nghiên cứu: Vai trò của giấc ngủ trong nâng cao thành tích bóng đá chuyên nghiệp