Ông Nguyễn Trọng Hỷ – chủ tịch VFF: "Đại hội khóa VI có ý nghĩa quyết định với BĐVN"

Ngày mai (15/10), Đại hội LĐBĐVN khóa VI sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm bóng đá Trẻ Quốc gia (Hà…

14/10/2009 00:00:00

Ngày mai (15/10), Đại hội LĐBĐVN khóa VI sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm bóng đá Trẻ Quốc gia (Hà Nội). Đây là sự kiện quan trọng, bởi nó sẽ hoàn thiện về cơ chế, mô hình tổ chức để nền bóng đá nước nhà bước sang một thời kỳ phát triển mới. Trước thềm Đại hội, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN.

 

PV: Thưa ông, chỉ còn một ngày nữa, Đại hội LĐBĐVN khóa VI diễn ra. Vậy sự kiện này có ý nghĩa thế nào với nền bóng đá?

– Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Chúng ta cần nhận thức Đại hội VI là một sự kiện có ý nghĩa quyết định với nền bóng đá nước nhà. Đây sẽ là thời điểm, cột mốc lịch sử để BĐVN bước sang chương mới. Yếu tố bản lề của Đại hội VI thể hiện ở chỗ LĐBĐVN sẽ tiến hành một cuộc chuyển giao cơ chế vô cùng quan trọng. Từ một tổ chức mang những đặc điểm của giai đoạn quá độ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyển sang một hình thái mới; đồng thời, khẳng định sự hội nhập một cách đầy đủ, toàn diện với các tổ chức quốc tế. Ở nhiệm kỳ tới, sẽ không còn sự khác biệt về mô hình tổ chức, điều lệ và phương thức hoạt động giữa VFF với các tổ chức bóng đá quốc tế. Chúng ta sẽ phải quen với cách thức tổ chức, mối quan hệ mới. Nói một cách dễ hiểu, LĐBĐVN sẽ có một bản điều lệ hoàn thiện để điều chỉnh các quan hệ bóng đá trong thời kỳ mới. Đồng thời, tạo điều kiện để nền bóng đá hội nhập một cách toàn diện, có chiều sâu và vận hành theo kịp các tổ chức quốc tế. Hy vọng từ một cơ chế mới, ĐBVN sẽ thu được những thắng lợi quan trọng và trở thành một nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự.

 

Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V – Ảnh: Đức Anh


– Quan điểm của ông về công tác chuẩn bị cho Đại hội VI như thế nào?

– Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác chuẩn bị cho Đại hội là tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ, định ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho LĐBĐVN khóa VI. Cần phải nhấn mạnh rằng, những công việc này phải được tiến hành một cách khoa học, thể hiện được những đặc điểm của bối cảnh xã hội. Đó là thời kỳ đất nước đổi mới, tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Trong tiến trình hội nhập với các tổ chức quốc tế, BĐVN vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc quản lý xã hội cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam.

– Theo ông, đâu là điểm khác biệt lớn nhất trong công tác chuẩn bị Đại hội LĐBĐVN khóa VI so với những nhiệm kỳ trước?

– Quá trình chuẩn bị cho Đại hội VI có những thay đổi căn bản so với trước đây. Đáng kể nhất là sự tham gia một cách chủ động của các tổ chức thành viên với quá trình chuẩn bị văn kiện, tuyển chọn nhân sự cho Đại hội. Các tiểu ban của Ban Trù bị Đại hội đã gửi văn bản liên quan đến các tổ chức thành viên và nhận được những phản hồi tích cực. Họ đã đánh giá thành công, hạn chế của nền bóng đá một cách khách quan. Qua đó, các tổ chức thành viên thể hiện mong muốn đóng góp công sức cho sự phát triển của nền bóng đá. Họ mong muốn có một nền bóng đá phát triển bền vững bằng việc tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị, xây dựng lộ trình lên chuyên nghiệp. Ngoài việc thể hiện sự dân chủ, việc các thành viên đóng góp ý kiến cho LĐBĐVN sẽ tập hợp được trí tuệ, công sức của xã hội cho sự nghiệp chung.

– Thế còn công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội LĐBĐVN khóa VI thì sao, thưa ông?

– Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội LĐBĐVN khóa VI cũng có dấu ấn của các tổ chức thành viên. Trên tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, Ban Trù bị thường xuyên thông báo về công tác nhân sự cho các tổ chức thành viên để lấy ý kiến đóng góp. Thực tế là họ đã có những phát hiện, đóng góp và đề cử vào danh sách ứng cử viên cho BCH, cũng như các vị trí chủ chốt. Thông qua việc các tổ chức thành viên nhìn nhận, đánh giá về từng ứng cử viên, chúng ta sẽ chọn được những người xứng đáng nhất, đồng thời mở đường cho việc thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội sau này. Trên tinh thần đó, công tác chuẩn bị về nhân sự cho Đại hội LĐBĐVN khóa VI đã thể hiện được tính thống nhất trong cả hệ thống, mọi thành viên đều có tiếng nói trong quá trình phát triển của nền bóng đá, đồng thời có quyền bảo vệ lợi ích của mình.


Với những gì đã chuẩn bị, tôi tin tưởng Đại hội LĐBĐVN khóa VI sẽ thành công tốt đẹp và mở ra tương lai tươi sáng cho BĐVN.

Xin cảm ơn ông!