VFF yêu cầu VPF thực hiện 3 công việc liên quan đến các giải chuyên nghiệp

07/02/2012 00:00:00

Hôm nay (7/2), Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã ký công văn số 58/LĐBĐVN-PL&TCCT gửi Cty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) yêu cầu thực hiện 3 công việc trong quá trình quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nội dung như sau:

 

Ngày 28/12/2011, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành Nghị quyết số 426/QN-LĐBĐVN giao quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho CTCP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kể từ mùa giải 2012.

 

Căn cứ Luật thể dục thể thao; Điều lệ LĐBĐVN đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 224/QĐ-BNV, ngày 19/3/2010; Công văn số 1361/TCTDTT-VP ngày 30/12/2011, và Công văn số 107/TCTDTT-VP ngày 02/02/2012 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu CTCP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong quá trình quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thực hiện các công việc sau:

 

1. Thực hiện Điều lệ và các văn bản pháp quy hiện hành khác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 

2. Tiếp tục áp dụng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2011 đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch cho đến khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012.

 

3. Từ lượt trận thứ 5, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam giữ nguyên tên gọi như sau:

 

a)       Giải bóng đá Vô địch quốc gia Eximbank 2012 (viết tắt là: V-League Eximbank 2012)

b)       Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia-Cúp Tôn Hoa Sen 2012

 

(Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký và đóng dấu)