Tổng cục TDTT đồng ý để ông Trần Quốc Tuấn ứng cử chức danh Chủ tịch VFF

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhận được công văn phúc đáp của Tổng cục TDTT liên quan đến công tác nhân sự của Đại hội IX. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn, Quyền chủ tịch VFF được chấp thuận tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa IX.

05/10/2022 19:34:07

Ông Trần Quốc Tuấn (bìa trái) được Tổng cục TDTT đồng ý ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khoá IX

Ngày 4/10/2022, VFF đã nhận được công văn số 1561/TCTDTT-TCCB do ông Đặng Hà Việt, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT ký liên quan đến nhân sự tham gia Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026). Cụ thể ở đây là trường hợp của ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch VFF vốn là một công chức thuộc Tổng cục TDTT.

Nội dung của công văn như sau: “Phúc đáp Công văn số 2077/LĐBĐVN-VP ngày 12/9/2022 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc cho phép nhân sự ứng cử Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Căn cứ yêu cầu công tác, sau khi xem xét, Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất cử: Ông Trần Quốc Tuấn, công chức thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VIII tiếp tục tham gia Ban chấp hành và ứng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá IX (nhiệm kỳ 2022-2026)”.

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ IX, ngày 5/10, BTC Đại hội đã công bố danh sách tổng hợp ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử các Chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022- 2026). Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh chủ tịch VFF khóa IX.