Thông báo v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U21 QG Thanh Niên năm 2023 (lần 2)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023, cụ thể như sau:

A. Điều lệ kỹ thuật

7. Đăng ký thi đấu

7.1. Thời gian

– Do thời gian thi đấu của các giải chuyên nghiệp quốc gia 2023 sẽ kết thúc vào ngày 26-27/8, vì vậy, LĐBĐVN cho phép đăng ký bổ sung hoặc thay thế cho tất cả các cầu thủ ở các CLB, thời hạn cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ về tư cách cầu thủ chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 28/8/2023. Cầu thủ thay thế phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn như quy định ở Điều 5 và có đầy đủ hồ sơ như quy định ở Điểm 7.5 Điều lệ này tại thời điểm thay thế, bổ sung. Sau khi bổ sung và thay thế số lượng cầu thủ tối đa vẫn là 30 cầu thủ/Đội và tối thiểu 18 cầu thủ/Đội, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn và tối đa 01 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

B. Quy định tài chính

3. Các Đội

Thời hạn: Hạn cuối cùng trước 17h00 ngày 28/8/2023.

Số tiền:

+ Bảng 5 đội: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/Đội.

+ Bảng 6 đội: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)/Đội