Thông báo sửa đổi điều lệ giải bóng đá U21 Quốc gia – Báo Thanh Niên 2015

Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định sửa đổi tiết 5.2. Sốlượng tại mục 5. Đăng ký thi đấu, cụ thể như sau:

 “ Đội được đăng ký tối đa 7 quan chức (HLV trưởng, các HLV phó và viên chức khác) và tối đa 25 cầu thủ”. (Thay vì “đội được đăng ký tối đa 5 quan chức …”)

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

 

Dương Nghiệp Khôi