Thông báo của Chương trình bóng đá Cộng đồng Barca – Việt Nam (20/4)

(Hà nội, ngày 20/4/2012), Chương trình bóng đá Cộng đồng Barca – Việt Nam trân trọng thông báo: hiện nay, Chương trình đang tiến hành tổng hợp danh sách đăng ký tham dự Trại hè bóng đá Barca – Việt Nam. Trong quá trình tổng hợp, Chương trình thấy có một số cháu đã quên đăng ký địa chỉ hoặc thông tin liên quan để thuận tiện thống kê. Để đảm bảo quyền lợi cho các cháu, Chương trình trân trọng đề nghị các bậc phụ huynh kiểm tra lại theo danh sách gửi kèm và thông báo lại (theo mẫu) để Chương trình tiếp tục tổng hợp.

 

Các chú ý quan trọng:

– Các khu vực đánh dấu đỏ là vùng nguy hiểm, có khả năng bị xoá tên rất cao, vì vậy cần khai lại thông tin chính xác; khu vực màu đỏ nhạt hơn sẽ được ưu tiên hơn khi xem xét để chỉnh sửa thông tin.

 

– Các cháu đã đăng ký thành công (có màu xanh – đối với các cháu đăng ký học ở Hà Nội; màu vàng-  các cháu đăng ký ở Tp.HCM).

 

– Các cháu nào đã đăng ký thành công và có tên trên website nhưng chưa có tên trong danh sách (tải file phía dưới thông báo), vui lòng khai theo mẫu kèm theo và gửi lại Chương trình.

 

– Để đảm bảo về thông tin cá nhân, Chương trình đã lược bỏ địa chỉ chi tiết, vì vậy, các cháu có tên trong khu vực màu xanh và màu vàng vui lòng không gửi lại thông tin.

 

– Mẫu văn bản khai lại vui lòng tải phía dưới thông báo.

 

Chương trình sẽ tiếp tục có các thông báo liên quan, các cháu chú ý kiểm tra email.

           

Trân trọng.