Quyết định của FIFA về vòng loại của FIFA World Cup 2022 (khu vực châu Á)

Ngày 20/5/2021, FIFA có thông báo về quyết định của Ban Tổ chức các giải đấu của FIFA liên quan đến vòng loại của FIFA World Cup 2022 (Khu vực châu Á). Cụ thể:

Trước tình hình không thể tiến hành các trận đấu do những hạn chế và thách thức khác nhau vẫn đang được áp dụng trên hầu hết lãnh thổ châu Á, vào tháng 1 năm 2021, AFC đã thông báo cho tất cả 40 liên đoàn thành viên tham gia (sau đây gọi là: liên đoàn tham dự) rằng nếu vòng loại không thể tiếp tục quay trở lại vào tháng 3 năm 2021, bốn trận đấu còn lại (MD7 đến MD10) của Vòng loại thứ 2 sẽ phải được tổ chức tại các địa điểm thi đấu tập trung vào tháng 6 năm 2021.

Do chỉ có ba trận đấu được diễn ra vào tháng 3 năm 2021, nên AFC xác nhận tất cả các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2021, sau thông báo được đưa ra vào tháng 1 năm 2021, AFC đã mở quy trình kêu gọi đăng cai đối với tất cả 40 Liên đoàn tham dự tại châu Á để lựa chọn địa điểm đăng cai. Các Liên đoàn tham dự đã được cho thời hạn đến ngày 8 tháng 3 năm 2021 để cân nhắc việc đăng cai. AFC đã thiết lập các tiêu chí đăng cai chính sau:

 • Hiện trạng về y tế của đại dịch COVID-19 tại quốc gia
 • Tiêu chuẩn của các cơ sở vật chất địa điểm tổ chức được đề xuất như sân vận động, địa điểm tập luyện và chỗ ăn ở
 • Đánh giá rủi ro về vấn đề hậu cần, thương mại và thỏa thuận tài chính cho các Liên đoàn tham dự

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, AFC xác nhận tám (8) quốc gia đăng cai như sau:

 • Bảng A: Trung Quốc
 • Bảng B: Kuwait
 • Bảng C: Bahrain
 • Bảng D: Ả Rập Saudi
 • Bảng E: Qatar
 • Bảng F: Nhật Bản
 • Bảng G: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
 • Bảng H: Hàn Quốc

Dựa trên điều 20 khoản 4 của Điều lệ Giải đấu Vòng loại – FIFA World Cup 2022 (sau đây gọi là Điều lệ), các trận đấu được tổ chức theo ba thể thức khác nhau. Đối với Vòng loại thứ 2 của FIFA World Cup 2022 (Khu vực châu Á), các trận đấu được diễn ra chia thành tám (8) bảng đấu gồm năm đội thi đấu thể thức sân nhà và sân khách, theo đúng quy định điều 20 khoản 4a) của Điều lệ.

Theo điều 20 khoản 5 của Điều lệ, khi các trận đấu được tổ chức theo thể thức nói trên, các trận đấu sân nhà không được tổ chức tại quốc gia khác nếu không được sự cho phép cụ thể của Ban Tổ chức các giải đấu của FIFA.

Trong bối cảnh này, Ban tổ chức các giải đấu của FIFA đã quyết định – thực hiện các quyền hạn và thẩm quyền được trao cho Ban theo quy định điều 43 của Điều lệ FIFA, điều 30 Quy định điều hành của FIFA và điều 2 của Điều lệ – chấp thuận rằng các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 của FIFA World Cup 2022 (Khu vực châu Á) được diễn ra tại tám địa điểm đăng cai tập trung do AFC lựa chọn.

Khi thông qua quyết định này, Ban tổ chức các giải đấu của FIFA đã xét đến tính cần thiết đảm bảo rằng Vòng loại FIFA World Cup 2022 (Khu vực Châu Á) được hoàn thành đúng thời hạn, những khó khăn hiện tại do COVID-19 gây ra ở Châu Á như cũng như quy trình lựa chọn kỹ lưỡng và minh bạch của AFC để xác định tám địa điểm đăng cai tập trung.

Cuối cùng, FIFA muốn nhấn mạnh rằng theo điều 2 khoản 3 của Điều lệ, các quyết định của Ban tổ chức các giải đấu của FIFA là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc và không được khiếu nại.