Tính toàn vẹn của thể thao – các nguyên tắc của việc lên hạng, xuống hạng

Theo điều 2 điều lệ  FIFA qui định: FIFA có trách nhiệm ngăn chặn tất cả các phương pháp hoặc thủ đoạn có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của các trận đấu hoặc giải đấu hoặc làm tổn hại đến môn bóng đá.

Một hệ quả tất yếu của mục tiêu này là nguyên tắc: quyền tham gia giải vô địch quốc gia trước hết phải phụ thuộc vào thành tích thi đấu. Quyền này còn phụ thuộc vào việc thoả mãn tiêu chuẩn cụ thể về tài chính, một phần trong thủ tục cho phép CLB tham gia giải.

Gần đây có một số trường hợp vi phạm tiêu chuẩn tham dự một giải đấu cụ thể và/ hoặc việc đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy phép trong khuôn khổ luật định. Theo những điều khoản trong điều lệ FIFA đã được đề cập đến ở trên, thực tế này tác động xấu đến tính toàn vẹn của các giải đấu và phải bị đấu tranh ngăn chặn. Trong phiên họp vừa qua của Ban chấp hành FIFA, các quyết định sau đây đã được thông qua:

1.         Tư cách tham gia thi đấu của một câu lạc bộ tại một giải vô địch trong nước sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thành tích thi đấu. Câu lạc bộ sẽ đủ điều kiện thi đấu tại giải vô địch quốc gia trong nước nếu đang thi đấu tại hạng đó hoặc được lên hạng hay từ 1 hạng khác xuống hạng đó vào cuối mùa bóng.

2.         Ngoài điều kiện về thành tích thi đấu, việc tham gia giải đấu của câu lạc bộ còn phụ thuộc vào các yếu tố khác trong thủ tục cho phép, trọng tâm là về cơ sở hạ tầng, quản trị, tính hợp pháp và tài chính. Các quyết định cho phép có thể được xem xét lại bởi cơ quan giải quyết khiếu nại của liên đoàn.

3.         Việc thay đổi hình thức pháp lý và cấu trúc của CLB để thoả mãn các tiêu chuẩn về thành tích thi đấu hoặc để nhận được sự cho phép tham gia giải vô địch quốc gia và làm phương hại đến tính toàn vẹn của giải sẽ bị cấm. Ví dụ: thay đổi trụ sở chính, thay đổi tên hoặc chuyển đổi cổ phần giữa các đội bóng khác nhau. Các quyết định cấm có thể được xem xét bởi cơ quan giải quyết khiếu nại của liên đoàn.

4.         Các liên đoàn thành viên có trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề ở cấp quốc gia. Các liên đoàn  châu lục có trách nhiệm quyết định các vấn đề liên quan đến hơn 1 liên đoàn thành viên nằm trong vùng lãnh thổ của mình. FIFA có trách nhiệm quyết định các vấn đề quốc tế liên quan đến từ 2 liên đoàn châu lục trở lên.

Ban chấp hành FIFA quyết định các nội dung trên có hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy,  FIFA yêu cầu các liên đoàn thành viên và các cơ quan tổ chức giải chuyên nghiệp có ngay những biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn được phát hiện.

Nhằm cung cấp cho các liên đoàn thành viên tài liệu về những biện pháp mới bắt buộc này, trong kì họp tới của FIFA, Ban chấp hành FIFA sẽ đệ trình 1 bản đề xuất về việc đưa những điều khoản này vào điều lệ của FIFA.