Thông cáo báo chí: Thi Chứng nhận đại diện cầu thủ FIFA lần 1 năm 2007

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được thông tư số 1074 (kèm theo) của FIFA thông báo về việc mở kỳ thi xét công nhận đại diện cầu thủ (lần 1 năm 2007) theo Quy chế FIFA vào tháng 3/2007.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin chuyển tải nội dung thông tư của FIFA để đối tượng có nhu cầu dự thi được biết và có đơn đăng ký dự thi và hồ sơ theo quy định gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam chậm nhất vào ngày 10/3/2007.

Nội dung liên quan đến kỳ thi được thể hiện trong thông tư 1074 của FIFA, các nội dung khác liên quan đến điều kiện trở thành đại diện cầu thủ được quy định trong Quy chế đại diện cầu thủ FIFA.

Về cơ bản, các điều kiện bao gồm:

–        Có đơn gửi đến LĐBĐQG (mẫu kèm theo).

–        Phải cư trú ở quốc gia nơi nộp đơn ít nhất 2 năm liên tục (đối với người nước ngoài phải chứng minh bằng xác nhận visa và tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp).

–        Có lý lịch trong sạch, rõ ràng (có sơ yếu lý lịch xác nhận địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền tại nơi cư trú và lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tại nơi cư trú cấp còn thời hạn).

–        Là cá nhân (không chấp nhận đơn của tổ chức, câu lạc bộ)

–        Không làm việc cho FIFA, LĐBĐ châu lục, LĐBĐQG, câu lạc bộ hay bất kỳ cơ quan nào khác.

–        Người dự thi tự đảm bảo kinh phí để có mặt tại địa điểm thi theo thông báo của LĐBĐQG. LĐBĐQG sẽ thu một khỏan phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ thi

–        Sau khi đã vươt qua kỳ thi chứng nhận đại diện phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo chi trả những khoản bồi thường có thể phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp và phải gửi giấy tờ chứng minh khỏan bảo hiểm đến LĐBĐQG. Khoản bảo hiểm phải được duy trì nhằm đảm bảo chi trả bồi thường, nếu có, cho các họat động mà đại diện đã thực hiện.

–        Nếu không mua bảo hiểm thì phải ký cược 100.000 Frăng Thụy Sỹ tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ do FIFA chỉ định.

–        Hoàn tất các thủ tục để hành nghề theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

–        Sau khi đã hoàn tất thủ tục phải ký vào một văn bản cam kết tuân thủ đạo đức hành nghề và sẽ được cấp chứng nhận hành nghề.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam

>>Thông cáo báo chí: Thi Chứng nhận đại diện cầu thủ FIFA lần 1- 2007 và Thông tư 1074 của FIFA<<