Sửa đổi, bổ sung Quy định kỷ luật của FIFA (áp dụng từ 1/9/2007)

(VFF) Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã gửi thông tư số 1102 đến các thành viên FIFA và các Liên đoàn châu lục về những sửa đổi, bổ sung đối với Quy định kỷ luật của FIFA được thực hiện trong cuộc họp Ban chấp hành FIFA tại Zurich ngày 27/5/2007.
Một khoản mới được bổ sung vào điều 38 Quy định về kỷ luật của FIFA, điều chỉnh việc tính tiếp (carry over) đối với các trường hợp bị đình chỉ thi đấu. Mục đích nhằm thực hiện việc áp dụng kỷ luật đình chỉ trận đấu ở các trận giao hữu trong trường hợp đặc biệt khi các cầu thủ không thể thi hành kỷ luật cho đến hết thời hạn thi hành do đội bóng của họ giữ vai trò đội chủ nhà và không phải tham gia những trận vòng đấu  loại.
Điều 57 Quy định về kỷ luật của FIFA được mở rộng để quy định thêm về việc kỷ luật không chỉ những hành động công kích gây gổ mà còn đối với người có hành vi vi phạm những nguyên tắc của lối chơi ngay thẳng (fair play).
Một số sửa đổi bổ sung chính thức cũng đã được thực hiện đối với điều 74 khoản 3, điều 80, 81, 88 khoản 3 và điều 148 Quy định kỷ luật của FIFA.
Những phần sửa đổi bổ sung mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2007.
Một số nội dung sửa đổi quy định kỷ luật FIFA
(áp dụng từ 1/9/2007)
Điều 38 khoản 3: Nếu một đội tuyển đăng cai tổ chức vòng chung kết và do đó không phải tham dự vào các trận đấu vòng loại của giải đấu đó, đồng thời trận đấu chính thức tiếp theo của đội sẽ diễn ra ở vòng chung kết thì việc đình chỉ thi đấu theo khoản 2 điều này sẽ được thực hiện ở trận đấu giao hữu tiếp theo của đội bóng đó.
Điều 74 khoản 3: Hành vi xử sự không đúng bao gồm hành vi bạo lực đối với người hoặc vật, bắn những thứ gây cháy nổ, ném những vật cháy, thể hiện sự lăng mạ hoặc những khẩu hiệu chính trị dưới bất kỳ hình thức nào, những lời nói hoặc âm thanh để sỉ nhục, hoặc tràn vào đường pitch.
Điều 80. Cơ quan tư pháp
Các cơ quan tư pháp của FIFA là Ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại và Ban Đạo đức.
Điều 81. Toà trọng tài thể thao (CAS)
Một số quyết định của Ban giải quyết khiếu nại có thể tiếp tục bị khiếu nại trước Toà trọng tài thể thao (điều 61 Điều lệ FIFA và điều 135 của quy định này).
Điều 88. Cơ cấu
Khoản 3. Mỗi Ban có quyền triệu tập cuộc họp toàn thể để lựa chọn hai Phó trưởng ban trong nhiệm kỳ 8 năm, từ các thành viên hiện thời, thông qua biểu quyết với người chiếm đa số phiếu là người trúng cử. ứng cử viên cho các vị trí này không được quyền tham gia bỏ phiếu.
Điều 148. Khiếu nại
Khoản 1. Những quy định của điều 126 sẽ được áp dụng, theo khoản 2 của điều này, đối với khiếu nại chống lại quyết định được ban hành theo điều 146.
Khoản 2. Đơn khiếu nại chỉ có thể được chấp nhận nếu có căn cứ như quy định tại  điều 143 và điều 144. Không được khiếu nại về nội dung của quyết định kỷ luật ban đầu.