Quyết định Thực hiện sửa đổi Luật thi đấu 2010/2011

Căn cứ thông báo số 1224 SG/Jot-est ngày 19/5/2010 của Tổng thư ký LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc sửa đổi Luật thi đấu năm 2010/2011, xét đề nghị của Hội đồng Trọng tài Quốc gia, Chủ tịch LĐBĐVN đã ký Quyết định số 248/QĐ-LĐBĐVN về việc thực hiện sửa đổi Luật thi đấu 2010/2011. Cụ thể như sau:

Điều 1: Thực hiện sửa đổi Luật thi đấu năm 2010/2011 gồm các điều luật sau:

Luật 1-Sân thi đấu: Xà ngang và cột dọc phải là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn hoặc hình e-líp và phải không được gây nguy hiểm cho cầu thủ.

Luật 5- Trọng tài: Các cầu thủ trong cùng một đội có va chạm cần được xử lý kịp thời; Các nhân viên khiêng cáng chỉ được vào sân thi đấu sau khi có tín hiệu của trọng tài.

Trọng tài thứ tư: Trọng tài thứ tư hỗ trợ trọng tài chính kiểm soát trận đấu theo đúng Luật thi đấu.

Luật 14 – Đá luân lưu: Được phép làm động tác giả trong khi lấy đà để thực hiện đá penalty nhằm làm đối phương mất tập trung. Tuy nhiên, làm động tác giả để đá bóng khi cầu thủ đã lấy đà xong sẽ bị coi là vi phạm Luật 14 và là hành vi phi thể thao, theo đó cầu thủ phải bị cảnh cáo.

Điều 2: Hội đồng trọng tài Quốc gia có trách nhiệm triển khai thực hiện sửa đổi Luật thi đấu tại Điều 1 đến các trọng tài quốc gia làm nhiệm vụ trên toàn quốc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (22/6/2010). Các ông: Tổng thư ký, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài bóng đá Quốc gia, Phó phòng điều hành trọng tài và các phòng chức năng có liên quan thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.