Lịch thi đấu Lượt đi Giai đoạn II (VCK) Giải Futsal HDBank VĐQG 2021

9/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Bắc

2
VS

Thái Sơn Nam

1
VTC8
15h30
NTĐ Đắk Lắk

Sanvinest Khánh Hòa

6
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

1
VTC8
17h45
NTĐ Đắk Lắk

Quảng Nam

1
VS

Zetbit Sài Gòn FC

5
VTC8
10/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Tân Hiệp Hưng

3
VS

Cao Bằng

1
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Sahako

4
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VTC8
11/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

2
VS

Thái Sơn Bắc

2
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Sanvinest Khánh Hòa

3
VS

Quảng Nam

0
VTC8
12/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Cao Bằng

1
VS

Thái Sơn Nam

6
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Tân Hiệp Hưng

1
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Zetbit Sài Gòn FC

4
VS

Sahako

4
VTC8
14/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

2
VS

Quảng Nam

3
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Nam

3
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Bắc

2
VS

Tân Hiệp Hưng

1
VTC8
15/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hiếu Hoa Đà Nẵng

4
VS

Zetbit Sài Gòn FC

5
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Cao Bằng

1
VS

Sahako

6
VTC8
16/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Quảng Nam

0
VS

Thái Sơn Bắc

1
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Nam

4
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

2
VTC8
17/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Sahako

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Zetbit Sài Gòn FC

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Cao Bằng

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VTC8
19/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Bắc

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Quảng Nam

-
VS

Thái Sơn Nam

-
VTC8
20/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Sahako

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Zetbit Sài Gòn FC

-
VS

Cao Bằng

-
VTC8
22/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Bắc

-
VS

Zetbit Sài Gòn FC

-
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Thái Sơn Nam

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Cao Bằng

-
VTC8
23/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VS

Sahako

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Quảng Nam

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VTC8
24/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Cao Bằng

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Zetbit Sài Gòn FC

-
VS

Thái Sơn Nam

-
VTC8
25/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Sahako

-
VS

Quảng Nam

-
VTC8
28/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Zetbit Sài Gòn FC

-
VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VS

Cao Bằng

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Quảng Nam

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
VTC8
29/4/2021
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Sahako

-
VS

Thái Sơn Nam

-
VTC8
30/4/2021
12h45
NTĐ Đắk Lắk

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

VTC8
15h00
NTĐ Đắk Lắk

Zetbit Sài Gòn FC

-
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VTC8
17h15
NTĐ Đắk Lắk

Cao Bằng

-
VS

Quảng Nam

-
VTC8

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA