Lịch thi đấu lượt về giải futsal HDBank Vô địch quốc gia 2024

25/6/2024
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

3
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

2
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
VFF Channel | Fanpage VFF
26/6/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

3
VS

Luxury Hạ Long

2
VFF Channel | Fanpage VFF
30/6/2024
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

0
VS

Sanvinest Khánh Hòa

4
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

4
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

1
VFF Channel | Fanpage VFF
1/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

1
VS

Luxury Hạ Long

1
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

3
VFF Channel | Fanpage VFF
6/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

1
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

2
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
VFF Channel | Fanpage VFF
7/7/2024
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

4
VS

Luxury Hạ Long

0
VFF Channel | Fanpage VFF
18h00
NTĐ Cầu Giấy

Thái Sơn Bắc

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

0
VFF Channel | Fanpage VFF
13/7/2024
15h00
NTĐ Cầu Giấy

Hà Nội

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CĐ SP TW Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VFF Channel | Fanpage VFF
14/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

-
VS

Sahako

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VS

Luxury Hạ Long

-
VFF Channel | Fanpage VFF
18/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

-
VS

Hà Nội

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VFF Channel | Fanpage VFF
19/7/2024
15h00
NTĐ CLB futsal Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CĐ SP TW Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Luxury Hạ Long

-
VFF Channel | Fanpage VFF
24/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sài Gòn Titans TP.HCM

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

-
VS

Hà Nội

-
VFF Channel | Fanpage VFF
25/7/2024
15h00
NTĐ Tân Bình

Luxury Hạ Long

-
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CĐ SP TW Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VFF Channel | Fanpage VFF
30/7/2024
15h00
NTĐ Tân Bình

Luxury Hạ Long

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CĐ SP TW Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

-
VFF Channel | Fanpage VFF
31/7/2024
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VS

Sahako

-
VFF Channel | Fanpage VFF
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VS

Hà Nội

-
VFF Channel | Fanpage VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA