Lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2023

21/10
14h30
Thanh Trì

Trẻ HAGL

1
VS

Trẻ CAHN

0
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Kon Tum

1
VS

Phú Yên

0
23/10
14h30
Thanh Trì

Trẻ CAHN

3
VS

Kon Tum

5
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

3
VS

Trẻ HAGL

1
26/10
14h30
Thanh Trì

Trẻ HAGL

2
VS

Phú Yên

3
16h30
Thanh Trì

Trẻ CAHN

1
VS

Trẻ Hà Nội

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
29/10
14h30
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

Kon Tum

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Phú Yên

2
VS

Trẻ CAHN

2
31/10
14h30
Thanh Trì

Phú Yên

0
VS

Trẻ Hà Nội

3
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Kon Tum

9
VS

Trẻ HAGL

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
03/11
14h30
Thanh Trì

Phú Yên

0
VS

Kon Tum

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Trẻ CAHN

3
VS

Trẻ HAGL

0
05/11
14h30
Thanh Trì

Trẻ HAGL

0
VS

Trẻ Hà Nội

4
16h30
Thanh Trì

Kon Tum

2
VS

Trẻ CAHN

1
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
08/11
14h30
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

1
VS

Trẻ CAHN

0
16h30
Thanh Trì

Phú Yên

1
VS

Trẻ HAGL

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
11/11
14h30
Thanh Trì

Trẻ CAHN

2
VS

Phú Yên

2
16h30
Thanh Trì

Kon Tum

1
VS

Trẻ Hà Nội

1
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
13/11
14h00
Thanh Trì

Trẻ HAGL

2
VS

Kon Tum

3
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
16h30
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

1
VS

Phú Yên

1
21/10
13h30
Phú Nhuận

Tây Ninh

1
VS

An Giang

0
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
15h30
Phú Nhuận

Cần Thơ

2
VS

ĐH Phú Nhuận

4
23/10
13h30
Phú Nhuận

An Giang

1
VS

Cần Thơ

1
15h30
Phú Nhuận

Trẻ Becamex Bình Dương

0
VS

Tây Ninh

2
26/10
13h30
Phú Nhuận

Tây Ninh

0
VS

ĐH Phú Nhuận

2
15h30
Phú Nhuận

An Giang

2
VS

Trẻ Becamex Bình Dương

1
29/10
13h30
Phú Nhuận

Trẻ Becamex Bình Dương

3
VS

Cần Thơ

3
15h30
Phú Nhuận

ĐH Phú Nhuận

1
VS

An Giang

0
31/10
13h30
Phú Nhuận

ĐH Phú Nhuận

5
VS

Trẻ Becamex Bình Dương

0
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
15h30
Phú Nhuận

Cần Thơ

1
VS

Tây Ninh

1
03/11
13h30
Phú Nhuận

ĐH Phú Nhuận

1
VS

Cần Thơ

0
15h30
Phú Nhuận

An Giang

3
VS

Tây Ninh

1
05/11
13h30
Phú Nhuận

Tây Ninh

2
VS

Trẻ Becamex Bình Dương

1
15h30
Phú Nhuận

Cần Thơ

0
VS

An Giang

2
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
08/11
13h30
Phú Nhuận

Trẻ Becamex Bình Dương

1
VS

An Giang

3
15h30
Phú Nhuận

ĐH Phú Nhuận

1
VS

Tây Ninh

1
11/11
13h30
Phú Nhuận

An Giang

0
VS

ĐH Phú Nhuận

0
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
15h30
Phú Nhuận

Cần Thơ

1
VS

Trẻ Becamex Bình Dương

1
13/11
15h30
Phú Nhuận

Tây Ninh

0
VS

Cần Thơ

5
VFF Channel, FB VFF, Tik Tok VFF
13h00
Phú Nhuận

Trẻ Becamex Bình Dương

2
VS

ĐH Phú Nhuận

1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA