Lịch thi đấu giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2022

11/10
15:00
2

Vị Trí Vàng Kon Tum

1
VS

Trẻ Sông Lam Nghệ An

1
17:30
1

Luxury Hạ Long

2
VS

Trẻ Hà Nội

1
12/10
15:00
2

Phú Yên

3
VS

Trẻ Công an Nhân dân

0
13/10
15:00
1

Trẻ Sông Lam Nghệ An

0
VS

Luxury Hạ Long

0
14/10
15:00
2

Trẻ Hà Nội

1
VS

Phú Yên

0
17:30
1

Trẻ Công an Nhân dân

0
VS

Vị Trí Vàng Kon Tum

4
17/10
15:00
2

Trẻ Sông Lam Nghệ An

3
VS

Trẻ Công an Nhân dân

1
17:30
1

Phú Yên

0
VS

Luxury Hạ Long

3
18/10
15:00
2

Vị Trí Vàng Kon Tum

1
VS

Trẻ Hà Nội

1
20/10
15:00
2

Luxury Hạ Long

2
VS

Trẻ Công an Nhân dân

0
21/10
15:00
2

Phú Yên

2
VS

Vị Trí Vàng Kon Tum

4
17:30
1

Trẻ Hà Nội

2
VS

Trẻ Sông Lam Nghệ An

0
24/10
15:00
2

Luxury Hạ Long

0
VS

Vị Trí Vàng Kon Tum

3
17:30
1

Trẻ Công an Nhân dân

2
VS

Trẻ Hà Nội

2
25/10
15:00
1

Trẻ Sông Lam Nghệ An

6
VS

Phú Yên

0
06/10
15h00
1

Học Viện Nutifood

2
VS

Tây Ninh

1
15h00
2

Dugong Kiên Giang

6
VS

Bến Tre

0
07/10
13h45
1

Trẻ Long An

0
VS

An Giang

2
15h00
2

Cung Đình Tháp

2
VS

Trẻ Cần Thơ

1
09/10
13h45
1

Bến Tre

0
VS

Học Viện Nutifood

10
15h00
2

Tây Ninh

0
VS

Dugong Kiên Giang

2
10/10
13h45
1

An Giang

1
VS

Cung Đình Tháp

0
15h00
2

Trẻ Cần Thơ

1
VS

Trẻ Long An

4
11/10
13h45
1

Bến Tre

0
VS

Tây Ninh

2
15h00
2

Dugong Kiên Giang

0
VS

Học Viện Nutifood

0
12/10
15h00
1

Trẻ Long An

1
VS

Cung Đình Tháp

7
15h00
2

An Giang

6
VS

Trẻ Cần Thơ

0
15/10
13h45
1

Học Viện Nutifood

2
VS

Trẻ Long An

2
15h00
2

Tây Ninh

1
VS

An Giang

2
16/10
13h45
1

Trẻ Cần Thơ

0
VS

Bến Tre

2
15h00
2

Cung Đình Tháp

0
VS

Dugong Kiên Giang

1
17/10
13h45
1

An Giang

2
VS

Học Viện Nutifood

3
15h00
2

Trẻ Long An

0
VS

Tây Ninh

2
18/10
13h45
1

Dugong Kiên Giang

3
VS

Trẻ Cần Thơ

3
15h00
2

Cung Đình Tháp

5
VS

Bến Tre

2
21/10
13h45
1

Trẻ Long An

0
VS

Dugong Kiên Giang

1
15h00
2

Bến Tre

1
VS

An Giang

4
22/10
13h45
1

Tây Ninh

5
VS

Trẻ Cần Thơ

1
15h00
2

Học Viện Nutifood

2
VS

Cung Đình Tháp

1
24/10
13h45
1

An Giang

0
VS

Dugong Kiên Giang

1
15h00
2

Bến Tre

1
VS

Trẻ Long An

5
25/10
13h45
1

Tây Ninh

1
VS

Cung Đình Tháp

2
15h00
2

Trẻ Cần Thơ

0
VS

Học Viện Nutifood

3

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA