Lịch thi đấu của ĐT U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2013

BẢNG A

BẢNG B

Lào

Brunei

Philippines

Indonesia

Đông Timor

Việt Nam

Singapore

Malaysia

Campuchia

Myanmar

 

Thái Lan

 

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

7/9

Các đội đến

8/9

Họp kỹ thuật

9/9

1

A

Lào

Philippines

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

2

A

Đông Timor

Singapore

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

10/9

3

B

Việt Nam

Thái Lan

15h30

Petrrkimia Gresik

4

B

Malaysia

Myanmar

19h30

Petrrkimia Gresik

5

B

Brunei

Indonesia

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

11/9

6

A

Singapore

Philippines

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

7

A

Campuchia

Lào

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

12/9

8

B

Việt Nam

Malaysia

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

9

B

Thái Lan

Brunei

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

10

B

Myanmar

Indonesia

19h30

Petrrkimia Gresik

13/9

11

A

Campuchia

Đông Timor

15h30

Petrrkimia Gresik

12

A

Lào

Singapore

19h30

Petrrkimia Gresik

14/9

13

B

Brunei

Myanmar

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

14

B

Indonesia

Việt Nam

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

15

B

Thái Lan

Malaysia

19h30

Petrrkimia Gresik

15/9

16

A

Đông Timor

Lào

15h30

Petrrkimia Gresik

17

A

Philippines

Campuchia

19h30

Petrrkimia Gresik

16/9

18

B

Myanmar

Việt Nam

15h30

Petrrkimia Gresik

19

B

Malaysia

Brunei

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

20

B

Indonesia

Thái Lan

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

17/9

21

A

Campuchia

Singapore

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

22

A

Philuippines

Đông Timor

19h30

Petrrkimia Gresik

18/9

23

B

Thái Lan

Myanmar

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

24

B

Indonesia

Malaysia

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

25

B

Brunei

Việt Nam

19h30

Petrrkimia Gresik

19/9

Nghỉ

20/9

26

BK1

Nhất A

Nhì B

16h00

Petrrkimia Gresik

27

BK2

Nhất B

Nhì A

16h00

Gelora Delta Sidoarjo

21/9

Nghỉ

22/9

28

3/4

Thua BK1

Thua BK2

15h30

Gelora Delta Sidoarjo

29

CK

Thắng BK1

Thắng BK2

19h30

Gelora Delta Sidoarjo

23/9

Các đội về nước

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM