Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động của ĐT U19 Việt Nam 6 tháng cuối năm 2020

Đợt Thời gian Số ngày Nội dung Dự kiến địa điểm tập huấn, thi đấu 1 17/6/2020- 5/7/2020 19 Tập huấn trong nước Hà Nội 13/7/2020- 26/7/2020 14 Tập huấn trong nước Hà Nội 2 3/8/2020- 12/8/2020 10 Tập huấn trong nước Hà Nội 3 17/8/2020- 31/8/2020 15 Tập huấn trong nước Hà Nội Tạm […]

Kế hoạch hoạt động của ĐT U19 – U20 Quốc gia năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐT U20 QUÔC GIA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐT U19 QUỐC GIA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM