Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV

Sáng nay, Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV đã chính thức khai mạc tại trụ sở LĐBĐVN.

26/04/2005 00:00:00
Sáng nay, Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV đã chính thức khai mạc tại trụ sở LĐBĐVN.
Quang cảnh hội nghị BCH lần thứ 11 nhiệm kỳ IV

Ảnh: Đức Cường
Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly báo cáo những chỉnh sửa bản báo cáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV của BCH; báo cáo kiểm điểm công tác của BCH khoá IV, trên cơ sở ý kiến đóng góp của Hội nghị BCH lần thứ 10 cũng như các văn bản góp ý của các Uỷ viên BCH. Hội nghị đánh giá, các văn bản này đã chuẩn bị rất đầy đủ thống nhất trong thời gian 1 tuần các uỷ viên sẽ tiếp tục gửi văn bản đóng góp ý kiến để hoàn thiện, trước khi báo cáo lãnh đạo UBTDTT và Bộ Nội vụ thông qua và xin được tiến hành Đại hội LĐBĐVN khoá V.
Quyền TTK Phan Anh Tú đã trình bày trước Hội nghị về Dự thảo Điều lệ hoạt động của LĐBĐVN khoá V. Dự kiến, Điều lệ gồm 6 chương (Tôn chỉ mục đích; Tổ chức thành viên; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Tài chính và tài sản; Khen thưởng và kỷ luật; Điều khoản thi hành) với 52 điều (Điều lệ LĐBĐVN khoá IV hiện nay có 6 chương, 27 điều).
Bản Dự thảo Điều lệ được xây dựng dựa trên Điều lệ hiện nay của LĐBĐVN nhiệm kỳ IV; hướng dẫn xây dựng Điều lệ của FIFA và đặc biệt qua chuyến khảo sát của lãnh đạo LĐBĐVN, nằm trong chương trình Tầm nhìn châu Á. Dự thảo Điều lệ khoá V có những điểm mới nhưng chặt chẽ hơn, phù hợp hơn với các quy tắc của FIFA, AFC, AFF. Không chỉ vậy, sự phân cấp sẽ rõ ràng hơn, tạo ra hành lang pháp lý để hoạt động hiệu quả hơn.
Ngày mai, Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc.