Kế hoạch hoạt động của ĐT U22 Quốc gia năm 2012 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung 1 đợt (35 ngày)

5/6 – 9/7

TT HLTTQG  Hà Nội

Tập huấn trong nước

5/6 – 21/6

TT HLTTQG  Hà Nội

Thi đấu VL U22 AFC

22/6 – 9/7

Nước ngoài


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM