Hội thảo FIFA Forward 3.0: Hoạch địch chiến lược

Một trong những nội dung được các thành viên của FIFA trình bày tạo Hội thảo FIFA Forward 3.0 là Hoạch định chiến lược với mục đích để phát triển bóng đá mạnh mẽ hơn nữa.

28/03/2023 17:16:03

Sau phần phát biểu của Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi và đại diện của FIFA, Hội thảo FIFA Forward 3.0 đã đi vào một số nội dung trọng tâm khác. Trình bày tại Hội thảo FIFA Forward 3.0, chuyên gia tư vấn Stewart Regan đã nêu ra các bước khái quát về việc xây dựng hoạch định chiến lược để phát triển bóng đá. Theo đó, những mặt mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của các nền bóng đá cần được vạch ra. Ông Stewart Regan cho rằng, có 3 yếu tố chính để hoạch định chiến lược gồm Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạch định chiến lược và kết nối đến các mục tiêu đã thỏa thuận. Trong 3 yếu tố này, việc đưa ra hoạch định chiến lược cần phải đặt ra các vấn đề chi tiết để giải quyết một cách cụ thể.

Đơn cử khi nói về tầm quan trọng của hoạch định chiến lược thì trước hết phải trả lời những câu hỏi như tại sao phải có kế hoạch chiến lược? Mục đích của nó là gì? Một kế hoạch chiến lược thất bại nếu thiếu một trong những yếu tố như không có người lãnh đạo để thực hiện, không có đủ thời gian, thiếu sự quan tâm, không có mục tiêu rõ ràng… Việc thực hiện hoạch định chiến lược cần phải lắng nghe nhiều ý kiến các nhau, bổ nhiệm được một người quản lý có trách nhiệm, có nguồn tài chính đáng tin cậy…

Để dễ hình dung, chuyên gia tư vấn Stewart Regan lấy ví dụ hoạch địch chiến lược như một hành trình đi từ nơi này đến nơi khác. “Hoạch định chiến lược giống như chúng ta thực hiện một chuyến đi từ vị trí này đến vị trí khác, nhưng chuyến đi ấy cần được kiểm soát một cách cẩn thận để đảm bảo chắc chắn cho những người đi cùng bạn và họ biết chắc chắn cần làm những gì”, cựu CEO của LĐBĐ Sctoland chia sẻ. Theo ông Stewart Regan, có 4 giai đoạn để phát triển chiến lược gồm phân tích tình hình, định hướng, phát triển kế hoạch và triển khai kế hoạch….

Từ lý thuyết đến thực tế, các đại biểu về dự Hội thảo đã tiến hành thảo luận các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược dựa trên những cơ hội và thách thức của nền bóng đá nước nhà, trên cơ sở đó, phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục các điểm yếu, tồn tại…

Hội thảo FIFA Forward 3.0 sẽ tiếp tục vào ngày 29/3 với phần trình bày của đại diện AFC về “Chương trình phát triển của LĐBĐ châu Á”. Nhân dịp này, tối 28/3, LĐBĐ Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi các thành viên của đại diện 12 Liên đoàn bóng đá của ASEAN, AFC và FIFA về dự Hội thảo.