Đại hội VFF Khóa VI

Ngày 15/10/2009: Khai mạc Đại hội LĐBĐVN khóa VI

Được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Đại hội LĐBĐVN khóa VI (nhiệm kỳ 2009-2013) sẽ chính thức khai mạc vào 8h30 ngày 15/10/2009 tại Hội…