Danh sách

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Giải Đông Nam Á 2018

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ/Vị trí Địa phương 1 Miguel Jose Rodrigo  Conde Salazar 1970 HLV Trưởng Thái Sơn Nam 2 Antonio Fernando Garcia Jimenez 1976 Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 3 Nguyễn Bảo Quân 1983 Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 4 Huỳnh Tấn Quốc 1983 Huấn luyện viên Thái […]

Danh sách chính thức ĐT Futsal Việt Nam tham dự Asian Indoor Games 2017

TT Họ và tên Chức vụ Địa phương 1 Trần Anh Tú Lãnh đội Thái Sơn Nam – TP HCM 2 Miguel Rodrigo Jose Conde Salazar HLV trưởng Thái Sơn Nam – TP HCM 3 Nguyễn Bảo Quân HLV Thái Sơn Nam – TP HCM 4 Arkaitz Sisniega Gomez HLV Thái Sơn Nam – TP […]

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Asian Indoor Games 2017

TT Họ và tên Chức danh Địa Phương Năm Sinh 1 Trần Anh Tú Lãnh đội Thái Sơn Nam 1963 2 Miguel Jose Rodrigo Conde Salazar HLV Trưởng Thái Sơn Nam 1970 3 Antonio Fernando Garcia Jimenez Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 1976 4 Arkaitz Sisniega Gomez Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 1990 […]