Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV

Trong 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV đã kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng đã được thông qua tại phiên họp này.

27/04/2005 00:00:00
Trong 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV đã kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng đã được thông qua tại phiên họp này.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 11 nhiệm kỳ IV đã nghe các báo cáo:
– Tổng kết nhiệm kỳ của BCH LĐBĐVN khoá IV.
– Kiểm điểm công tác của BCH LĐBĐVN khoá IV.
– Dự thảo điều lệ LĐBĐVN khoá V.
– Dự thảo cơ cấu nhân sự Đại hội.
– Quy chế Đại hội.
– Quy định thể thức bầu chọn.
Tại Hội nghị, các uỷ viên BCH và các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, tâm huyết chuẩn bị cho Đại hội đại biểu LĐBĐVN lần thứ V.
Hội nghị đã thống nhất dự kiến BCH VFF khoá V sẽ có 37 uỷ viên. BCH VFF khoá IV sẽ giới thiệu với Đại hội đại biểu VFF nhiệm kỳ V danh sách 37 ứng cử viên, được xây dựng dựa trên: danh sách giới thiệu của BCH VFF khoá IV; danh sách giới thiệu của các CLB; danh sách giới thiệu của các cơ quan tham gia đề cử vào BCH; danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội. Trên cơ sở này, Chủ tịch đoàn Đại hội sẽ quyết định danh sách đề cử và ứng cử cuối cùng.
Hội nghị cũng thống nhất dự kiến khoá V sẽ không thành lập Ban thường vụ mà thành lập Thường trực BCH, gồm: Chủ tịch, các PCT, Tổng thư ký và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra; Đại hội đại biểu VFF lần thứ V sẽ bầu: BCH, Chủ tịch, Các PCT, Tổng thư ký; Ban chấp hành sẽ bầu: Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Trưởng ban Kỷ luật, Trưởng ban khiếu nại và các chức danh khác nếu có.
Dự thảo Tiêu chí tham gia các vị trí chủ chốt và Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá V cũng đã được Hội nghị thông qua.
Do còn nhiều văn bản cần việc phải hoàn thiện, đặc biệt là việc chỉnh sửa Điều lệ dự thảo LĐBĐVN khoá V⬦ để trình Đại hội đại biểu LĐBĐVN khoá V thông qua, BCH lần thứ 11 nhiệm kỳ IV thống nhất: sẽ tiến hành họp BCH nhiệm kỳ IV lần thứ 12 vào các ngày 18 và 19/5. Dự kiến Đại hội đại biểu LĐBĐVN khoá V sẽ tiến hành vào các ngày 29 và 30/5/2005.
Hội nghị đã giao cho các Tiểu ban hoàn thiện các văn bản và gửi công văn của LĐBĐVN báo cáo Bộ Nội vụ, UBTDTT cho phép tổ chức Đại hội đại biểu LĐBĐVN khoá V.
Từ nay đến ngày 10/5, các uỷ viên BCH sẽ tiếp tục gửi đóng góp ý kiến về Tiểu ban văn kiện để hoàn thiện các báo cáo.