Báo cáo của LĐBĐVN được FIFA lấy làm mẫu cho các LĐBĐQG

Trong các ngày 28 và 29/3, ông J.Winsor – Cán bộ văn phòng Dự án của FIFA tại châu Á đã đến và làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN cùng các ban chức năng…

05/04/2005 00:00:00

Trong các ngày 28 và 29/3, ông J.Winsor – Cán bộ văn phòng Dự án của FIFA tại châu Á đã đến và làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN cùng các ban chức năng về các vấn đề: sử dụng, bảo dưỡng trụ sở LĐ (Kinh phí xây dựng trụ sở LĐBĐVN do FIFA hỗ trợ theo Dự án Phát triển mục tiêu của FIFA giai đoạn 1); sử dụng khoản tiền thuộc Quỹ hỗ trợ phát triển bóng đá của FIFA (Việt Nam tiếp tục được tham gia Quỹ hỗ trợ phát triển bóng đá FIFA giai đoạn 2 từ năm 2005-2008 với mức tiền 250.000 USD/năm) trong hoạt động của LĐBĐ quốc gia và việc phát triển dài hạn LĐBĐ quốc gia.

Ông Winsor cho biết các báo cáo của LĐBĐVN được FIFA đánh giá cao và đã lấy đây làm mẫu cho các LĐBĐ quốc gia học tập. Đặc biệt, trong số 26 quốc gia ở châu Á được tham gia chương trình của FIFA thì Việt Nam là 1 trong số 4 nước làm chuẩn nhất. Tuy nhiên, ông Winsor cũng lưu ý LĐBĐVN cần bám sát các chủ trương của FIFA trong quá trình hoạt động và nhấn mạnh nếu biết kết hợp cả Dự án phát triển của FIFA với chương trình Tầm nhìn châu Á của AFC thì rất tốt, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên theo đến cùng chương trình của FIFA.


Bóng đá nữ sẽ được đầu tư nhiều hơn

Ông Winsor cũng nói rõ mọi nguyên tắc của FIFA đề ra cần phải được thực hiện theo chính xác và dẫn chứng trong số 250.000 USD được hỗ trợ các LĐBĐQG phải dành tối thiểu 25.000 USD để phát triển bóng đá nữ. Việc LĐBĐVN dành nhiều hơn 25.000 USD cho bóng đá nữ đã được vị chuyên gia của FIFA khen ngợi.

Nói về phát triển LĐBĐ, ông Winsor khuyên nên theo cấu trúc của AFC, FIFA và lưu ý sau khi tiến hành Đại hội xong gần phải gửi Điều lệ cũng như Quy chế hoạt động của Liên đoàn tới AFC. Theo ông Winsor thời gian qua đã có một số LĐBĐQG làm không đúng theo quy trình mà AFC đưa ra nên đã bị phạt.

Ông Winsor nhấn mạnh các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cũng như Ban chấp hành⬦ bắt buộc phải qua bầu cử, đồng thời tư vấn việc mời các đại biểu dự Đại hội phải là các thành viên của LĐBĐQG – đây sẽ là những người tham gia bầu các chức danh của LĐBĐQG.