Chùm ảnh Lễ ký hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc