Chùm ảnh Đại hội Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2019