Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020:

1. Theo đề nghị của Trung tâm Thể thao Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, LĐBĐVN chấp thuận cho Trung tâm rút 01 đội tham dự giải. LĐBĐVN sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ giải, như sau:

“3. Đối tượng tham dự giải:

– Gồm 07 (Bảy) CLB/đội bóng: APEC Sơn La, Hà Nội I WATABE, Hà Nội II WATABE, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.”

2. Do số lượng đội bóng tham dự giải còn 07 đội, LĐBĐVN điều chỉnh phương thức thi đấu giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020, như sau:

“8. Phương thức thi đấu:

– 07 đội chia hai bảng A và B (01 bảng ba đội và 01 bảng bốn đội) thi đấu vòng tròn một lượt tập trung tại đơn vị đăng cai để tính điểm, xếp hạng.

– Bốn đội xếp thứ Nhất và xếp thứ Nhì ở hai bảng sẽ thi đấu để xác định đội Vô địch, thứ Nhì, thứ Ba và thứ Tư. Ba đội còn lại thi đấu vòng tròn một lượt tranh hạng Năm, Sáu, Bảy (theo sơ đồ đính kèm So do boc tham Nu Cup QG 2020)

3. Căn cứ phương thức thi đấu nêu trên, thời gian của giải đấu thi đấu từ ngày 12/7 đến ngày 25/7/2020 (thay vì đến ngày 24/7/2020).

LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.