Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2021 (lần 2)

Theo Thông tư số 21 ngày 28/12/2020 của Hội đồng Luật quốc tế (IFAB) về việc tiếp tục áp dụng tạm thời sửa đổi Luật 3 Số lượng cầu thủ;

Ngày 07/1/2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã ban hành thông báo số 20/TB-LĐBĐVN về việc tiếp tục áp dụng sửa đổi tạm thời về thay đổi cầu thủ trong trận đấu.

LĐBĐVN thông báo sửa đổi bổ sung Điểm 12.2 Điều 12 Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2021 cụ thể như sau:

“12.1. Trong mỗi trận đấu: Đội được quyền đăng ký tối đa 07 quan chức, tối đa 20 cầu thủ, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn, trong số đó có: 11 cầu thủ chính thức, 09 cầu thủ dự bị. Đội được phép thay thế tối đa 05 cầu thủ trong 03 lần thay.”

LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA