Thông báo số 4 Giải Futsal Quốc gia 2015

1. Ngày 7/4/2015, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định:

– Số 125/QĐ-LĐBĐVN:“Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 06 (sáu) tháng do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với cầu thủ Huỳnh Văn Phúc (số 12) của CLB/đội bóng Hoàng Thư Đà Nẵng, do vi phạm khoản 2 và 3 Điều 39 “Hành vi xâm phạm thân thể” Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB/đội bóng Hoàng Thư Đà Nẵng và CLB/đội bóng Sanna Khánh Hòa tại giai đoạn 1 Vòng loại (lượt trận thứ 5) giải Futsal Quốc gia 2015, ngày 6/4/2015 trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ – TP. Hồ Chí Minh.”

– Số 126/QĐ-LĐBĐVN:“Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 06 (sáu) tháng do Liên đoàn bóng đá Việt nam tổ chức đối với cầu thủ Trần Văn Trung (số 5) của CLB/đội bóng Hoàng Thư Đà Nẵng, do vi phạm khoản 2 và 3 Điều 39 “Hành vi xâm phạm thân thể” Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB/đội bóng Hoàng Thư Đà Nẵng và CLB/đội bóng Sanna Khánh Hòa tại giai đoạn 1 Vòng loại (lượt trận thứ 5) giải Futsal Quốc gia 2015, ngày 6/4/2015 trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ – TP. Hồ Chí Minh.”

– Số 127/QĐ-LĐBĐVN:“Trừ 01 (một) điểm trên tổng số điểm đạt được đối với CLB/đội bóng HPN Phú Nhuận, do vi phạm tiết a khoản 2 Điều 54 Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB/đội bóng Casanco và CLB/đội bóng HPN Phú Nhuận  tại giai đoạn 1 vòng loại (lượt trận thứ 5) giải Futsal Quốc gia 2015, ngày 6/4/2015 trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ – TP. Hồ Chí Minh.”

– Số 128/QĐ-LĐBĐVN:Trừ 01 (một) điểm trên tổng số điểm đạt được đối với CLB/đội bóng Casanco, do vi phạm tiết a khoản 2 Điều 54 Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB/đội bóng Casanco và CLB/đội bóng HPN Phú Nhuận  tại giai đoạn 1 vòng loại (lượt trận thứ 5) giải Futsal Quốc gia 2015, ngày 6/4/2015 trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ – TP. Hồ Chí Minh.”

2. Căn cứ theo Điều lệ giải và các quyết định kỷ luật số 127, 128/QĐ-LĐBĐVN, bảng xếp hạng Bảng A giai đoạn 1 giải Futsal Quốc gia 2015, như sau:

Như vậy, 04 (bốn) đội bóng bảng A giành quyền thi đấu tại giai đoạn 2 Giải Futsal Quốc gia 2015 gồm: Sanna Khánh Hòa, Thái Sơn Nam, HPN Phú Nhuận và Hoàng Thư Đà Nẵng.

TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

 

Lê Hoài Anh

(đã ký & đóng dấu)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA