Thông báo số 4 giải bóng đá U19 Quốc gia 2016

Căn cứ Thông báo bổ sung Điều lệ giải bóng đá U19 Quốc gia 2016 ban hành ngày 23/2/2016, căn cứ đề nghị và hồ sơ đăng ký của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định, Ban tổ chức giải chấp thuận cho đội bóng U19 Bình Định đăng ký thủ môn Bùi Văn Thành thay thế thủ môn Nguyễn Hữu Thư, do thủ môn Nguyễn Hữu Thư bị bệnh nặng không thể tiếp tục thi đấu.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA