Thông báo số 2 giải bóng đá U19 Quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2015

1. Theo đề nghị của đội bóng đá U19 Thừa Thiên Huế, BTC giải chấp thuận cho đội bóng đăng ký ông Lê Quốc Dân với chức vụ trợ lý huấn luyện viên kiêm săn sóc viên kể từ ngày 8/1/2015.
 
2. Theo đề nghi của đội bóng U19 Sanatech Land Khánh Hòa, BTC giải chấp thuận cho đội bóng đăng ký kể từ ngày 9/1/2015:
 
– Thay đổi tên thành đội bóng đá U19 Sanatech Khnahs Hòa (thay vì tên cũ “đội bóng đá U19 Sanatech Land Khánh Hòa”)
 
– Đăng ký ông Nguyễn Quang Thoại với chức vụ bác sỹ.
 
KT. Tổng thư ký
Phó Tổng thư ký
Phó Trưởng BTC giải
Dương Nghiệp Khôi

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA