Thông báo số 18 về các quyết định của Ban Kỷ luật tại giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020

Ngày 16/11/2020, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật tại giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020, cụ thể như sau:

– Quyết định số 407/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 04 trận kế tiếp đối với ông Hồ Phú Thọ, Phó đoàn đội Gia Định do có các hành vi: thiếu văn hóa và đe dọa trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên Sân vận động 19/8, Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa tại giải Bóng đá Hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Như vậy, ông Hồ Phú Thọ không được làm nhiệm vụ tại trận đấu ngày 16/11/2020. Quyết định kỷ luật 407/QĐ-LĐBĐVN vẫn còn hiệu lực tại các giải đấu và mùa giải kế tiếp.

– Quyết định số 408/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 04 trận kế tiếp đối với ông Huỳnh Hoàng Trường, Chủ tịch đội Gia Định do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên Sân vận động 19/8, Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa tại giải Bóng đá Hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Như vậy, ông Huỳnh Hoàng Trường không được làm nhiệm vụ tại trận đấu ngày 16/11/2020. Quyết định 408//QĐ-LĐBĐVN vẫn còn hiệu lực tại các giải đấu và mùa giải kế tiếp.

– Quyết định số 409/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Trần Tiến Đại, Trưởng đoàn đội Gia Định do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Phù Đổng ngày 13/11/2020 trên Sân vận động 19/8, Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa tại giải Bóng đá Hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Như vậy, ông Trần Tiến Đại không được làm nhiệm vụ tại trận đấu ngày 16/11/2020. Quyết định 409/QĐ-LĐBĐVN vẫn còn hiệu lực tại các giải đấu và mùa giải kế tiếp.

BTC giải thông báo cho các thành viên liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA