Thành lập Tiểu Ban kỷ luật các giải bóng đá VĐQG 2009

Ngày 12/01/2009, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã ra Quyết định số 12/QĐ – LĐBĐVN về việc thành lập Tiểu Ban kỷ luật các giải bóng đá VĐQG Petro Vietnam Gas, hạng Nhất Quốc Gia – Cup Sino, Cúp Quốc Gia – The Vissai Cement Cup và VĐQG nữ  2009

Ngày 12/01/2009, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã ra Quyết định số 12/QĐ – LĐBĐVN về việc thành lập Tiểu Ban kỷ luật các giải bóng đá VĐQG Petro Vietnam Gas, hạng Nhất Quốc Gia – Cup Sino, Cúp Quốc Gia – The Vissai Cement Cup và VĐQG nữ  2009, gồm các thành viên có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật – Trưởng Tiểu ban

2/ Ông Phạm Thành Long – Ban kỷ luật – Phó Trưởng Tiểu ban

3/ Anh Thiều Chí Huynh – Ban kỷ luật – Nhân viên phục vụ

Tiểu Ban kỷ luật chịu trách nhiệm xử lý mọi vi phạm các thành viên tham gia giải theo Điều lệ giải, Quy chế bóng đá và Quy định Kỷ luật hiện hành.

 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Nguyễn Trọng Hỷ

(đã ký)