Q.Đ kỷ luật các trọng tài môi giới,nhận hối lộ giải hạng Nhất 2004,2005 và giải VĐQG 2004.

Ngày 26/6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ban hành các quyết định kỷ luật đối với các trọng tài có hành vi môi giới, nhận hối lộ tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và Vô địch…

Ngày 26/6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ban hành các quyết định kỷ luật đối với các trọng tài có hành vi môi giới, nhận hối lộ tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và Vô địch quốc gia năm 2004, 2005. Cụ thể như sau:

 * Quyết định số 381/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong thời hạn 2 năm đối với ông Vũ Tiến Thành, nguyên Huấn luyện viên phó kiêm Phó giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Đông Á – Thép Pomina, do đã có hành vi đưa hối lộ tại giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2005.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Vũ Tiến Thành có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Các ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Vũ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 382/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong thời hạn 1 năm đối với ông Lê Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ kiêm Trưởng đoàn Đội bóng đá Cần Thơ, do đã có hành vi đưa hối lộ tại giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lê Văn Cường có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Các ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Vũ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 383/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cấm làm trọng tài vĩnh viễn tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Lương Trung Việt, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi môi giới hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004, hạng Nhất Quốc gia năm 2004, 2005.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lương Trung Việt có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lương Trung Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 384/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cấm làm trọng tài trong thời gian 4 năm tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Hoàng Thế Dũng, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Hoàng Thế Dũng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Hoàng Thế Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 385/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cấm làm trọng tài trong thời gian 3 năm tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Lê Văn Tú, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lê Văn Tú có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Văn Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 386/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ làm trọng tài trong thời gian 2 năm tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Phạm Hữu Lộc, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Phạm Hữu Lộc có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phạm Hữu Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 387/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ làm trọng tài trong thời gian 18 tháng tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Trương Thế Toàn, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Trương Thế Toàn có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trương Thế Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 388/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ làm trọng tài trong thời gian 18 tháng tại các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Vũ Trọng Chiến, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do đã có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2004.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Vũ Trọng Chiến có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Vũ Trọng Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 * Quyết định số 389/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Đình chỉ làn trọng tài trong thời gian 1 năm tại giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên trọng tài bóng đá thuộc Hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam, do có hành vi nhận hối lộ tại giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia năm 2005.

 + Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Nguyễn Hữu Thành có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong  vòng 7 ngày từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 + Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Trưởng Phòng tổ chức thi đấu, Phòng Điều hành trọng tài, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hữu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.