Thông tư số 1080 của FIFA về việc thực thi các quyết định của FIFA

Hàng năm FIFA giải quyết khoảng 1530 vụ tranh chấp quốc tế liên quan đến tiền lương, chuyển nhượng cầu thủ. Trong trường hợp, quyết định giải quyết tranh chấp của Phòng giải quyết tranh chấp và Ban tư cách cầu thủ của FIFA không được các bên trong tranh chấp như LĐBĐQG, CLB, cầu thủ v.v.. tuân thủ thực hiện, Ban Kỷ luật của FIFA sẽ được quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật, cụ thể như phạt tiền, trừ điểm, buộc xuống thi đấu ở hạng thấp hơn, theo Điều 71 Quy định kỷ luật của FIFA.

Năm 2006, Toà trọng tài thể thao (CAS) ở Lausane đã công nhận tất cả các quyết định do Ban Kỷ luật của FIFA ban hành, việc này góp phần củng cố thêm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đảm bảo thực hiện quyết định.

Theo quy định thì khiếu nại đối với các quyết định của CAS sẽ được nộp lên Toà dân sự của Thuỵ Sỹ và đây sẽ là cơ quan giải quyết cuối cùng. Trong một vụ việc gần đây do Toà dân sự Thuỵ Sỹ xét xử, Toà án này đã công nhận quyết định do Ban Kỷ luật FIFA và CAS ban hành, trên cơ sở Điều 71 Quy định kỷ luật FIFA. Toà cũng công nhận thẩm quyền của Ban Kỷ luật FIFA trong việc áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các thành viên trực tiếp và các thành viên gián tiếp có vi phạm nghĩa vụ hoặc không thực hiện các quyết định do cơ quan có thẩm quyền thuộc FIFA ban hành.

FIFA khẳng định rằng Ban Kỷ luật FIFA sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kỷ luật trên cơ sở Điều 71 Quy định kỷ luật của FIFA nếu quyết định do các cơ quan của FIFA hoặc CAS ban hành không được các bên thực thi.

FIFA hy vọng các thành viên lưu ý quyết định trên của Toà án Thuỵ Sỹ và nghiêm túc thực hiện các quyết định của FIFA tránh trường hợp Ban Kỷ luật của FIFA phải tiến hành xử lý kỷ luật đối với các đối tượng, đặc biệt là các CLB, không tuân thủ quyết định.