Thông tư 1152: Đại diện cầu thủ FIFA – Ngày thi 25/9/2008

Tháng 9 năm 2008, các LĐBĐQG sẽ tham gia mở kỳ thi lần thứ 2 trong năm đối với các Đại diện cầu thủ theo quy định của FIFA. 

Thời gian:

Kỳ thi sẽ được tiến hành vào cùng một ngày do FIFA ấn định, ở khắp các quốc gia.

Ngày thứ Năm, 25/9/2008 vào 10h.00 sáng (giờ địa phương)

Thời gian thi tối thiểu 60 phút, tối đa 90 phút.

Đề thi:

FIFA sẽ gửi 15 câu hỏi liên quan đến các quy định quốc tế (Điều 8 đoạn 6 và 7 của Quy định về đại diện cầu thủ) đến các LĐBĐQG.

Mỗi LĐBĐQG sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên các quy định của Liên đoàn dưới dạng câu trả lời lựa chọn (Điều 8 khoản 4, khoản 6 và khoản 7 của Quy định về đại diện cầu thủ). FIFA sẽ đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. LĐBĐQG sẽ không đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nếu vi phạm quy định này, FIFA sẽ không công nhận kết quả thi của các Liên đoàn có liên quan, do đó FIFA sẽ trả lại tất cả các chứng chỉ đại lý cầu thủ không có giá trị liên quan đến những kỳ thi có sự vi phạm này.

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được một điểm, tổng số câu trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi trong bài thi sẽ là 20 điểm.

Ví dụ: tối đa 5 điểm cho các câu hỏi ở cấp quốc gia và tối đa 15 điểm cho các cầu hỏi ở cấp quốc tế.

Với việc thực thi các qui định đã chỉnh sửa (xuất bản năm 2008), những thay đổi đã được thông qua sẽ được áp dụng cho những câu hỏi ở tầm quốc gia và quốc tế.

Tài liệu ôn thi bao gồm:

– Điều lệ FIFA, được thông qua tại Đại hội thường kỳ tại Sydney vào ngày 30/5/2008.

– Quy định hướng dẫn áp dụng Điều lệ FIFA, được thông qua tại Đại hội thường kỳ tạiSydney vào ngày 30/5/2008.

– Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, xuất bản năm 2008, bao gồm các phụ lục (1 đến 6).

– Quy chế FIFA về đại diện cầu thủ, xuất bản năm 2008 bao gồm các phụ lục 1, 2 và 3

– Các Luật lệ qui định các trình tự của Ban Tư cách cầu thủ và Ban Giải quyết tranh chấp, xuất bản năm 2008

– Bộ Luật kỷ luật của FIFA, Tiêu đề đầu tiên: Chương I, phần 1 đến 6 và chương II, phần 8;

– Các thông tư và phụ lục:

+ Số 792: Lịch thi đấu quốc tế hỗn hợp;

+ Số 1085: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ;

+ Số 1125: Quy chế FIFA về đại diện cầu thủ đã chỉnh sửa;

+ Số 1130: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ đã chỉnh sửa,

                  xuất bản năm 2008;

+ Số 1147: Tư cách cầu thủ khi chơi cho các đội bóng đại diện;

                  Điều 15 đến 18 Qui định việc áp dụng các qui chế FIFA;

+ Số 1148: Các Luật lệ qui định các trình tự của Ban Tư cách cầu thủ và Ban

                   Giải quyết tranh chấp đã chỉnh sửa.

Các thông tư trên đây và văn bản có liên quan đến kỳ thi có thể truy cập từ trang Web của FIFA: www.FIFA.com

Ngoài ra, đối tượng dự thi cũng cần nghiên cứu các quy định hiện hành của LĐBĐQG.

Đối tượng dự thi không được mang các văn bản, tài liệu vào phòng thi.

Phó tổng thư ký FIFA

Markus Kattner

(đã ký)