LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2024

09/5
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Kon Tum

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Đắk Lắk

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

2
VS

Trẻ Hà Nội

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/5
16h00
Kon Tum

Kon Tum

3
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

PVF

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/5
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

0
VS

Kon Tum

5
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
26/5
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

VS

Kon Tum

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

VS

Tây Nguyên Gia Lai

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

VS

Đắk Lắk

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
31/5
17h00
PVF

PVF

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

VS

Kon Tum

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

VS

Đắk Lắk

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
05/6
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

VS

Đắk Lắk

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

VS

Tây Nguyên Gia Lai

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
10/6
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

VS

Kon Tum

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

VS

Tây Nguyên Gia Lai

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
09/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

0
VS

Định Hướng Phú Nhuận

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

3
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

0
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

1
VS

Trẻ TP.HCM

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

2
VS

Định Hướng Phú Nhuận

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

0
VS

Vĩnh Long

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/5
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

2
VS

Trẻ TP.HCM

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

0
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

0
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
25/5
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

VS

Tiền Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Trẻ TP.HCM

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

VS

Lâm Đồng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
30/5
15h30
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Định Hướng Phú Nhuận

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

VS

An Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Lâm Đồng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
05/6
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Định Hướng Phú Nhuận

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

VS

Vĩnh Long

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

VS

Trẻ TP.HCM

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
10/6
15h30
An Giang

An Giang

VS

Định Hướng Phú Nhuận

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

ĐH Văn Hiến

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

VS

Tiền Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA