Lịch thi đấu của ĐT U16 QG tại giải U16 Đông Nam Á 2015

BẢNG A

BẢNG B

Malaysia

Australia

Việt Nam

Singapore

Lào

Philippines

Timor Leste

Campuchia

Brunei

Myanmar

Thái Lan

 

 

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

25/7/2015

Các đội đến

26/7/2015

Họp kỹ thuật

 

 

27/7/2015

1

A

Malaysia

Việt Nam

 

 

2

A

Lào

Thái Lan

 

 

3

A

Timor Leste

Brunei

 

 

28/7/2015

4

B

Singapore

Myanmar

 

 

5

B

Philippines

Campuchia

 

 

29/7/2015

6

A

Lào

Timor Leste

 

 

7

A

Brunei

Việt Nam

 

 

8

A

Thái Lan

Malaysia

 

 

30/7/2015

9

B

Singapore

Philippines

 

 

10

B

Campuchia

Australia

 

 

31/7/2015

11

A

Thái Lan

Timor Leste

 

 

12

A

Malaysia

Brunei

 

 

13

A

Việt Nam

Lào

 

 

1/8/2015

14

B

Myanmar

Philippines

 

 

15

B

Australia

Singapore

 

 

2/8/2015

16

A

Brunei

Lào

 

 

17

A

Việt Nam

Thái Lan

 

 

18

A

Timor Leste

Malaysia

 

 

3/8/2015

19

B

Campuchia

Singapore

 

 

20

B

Australia

Myanmar

 

 

4/8/2015

21

A

Malaysia

Lào

 

 

22

A

Việt Nam

Timor Leste

 

 

23

A

Thái Lan

Brunei

 

 

5/8/2015

24

B

Australia

Philippines

 

 

25

B

Myanmar

Campuchia

 

 

6/8/2015

 

7/8/2015

26

BK1

Nhất A

Nhì B

 

 

27

BK2

Nhất B

Nhì A

 

 

8/8/2015

 

9/8/2015

28

3/4

Thua BK1

Thua BK2

 

 

29

CK

Thắng BK1

Thắng BK2

 

 

10/8/2015

Các đội về nước

 

Ghi chú:Thời gian thi đấu và địa điểm thi đấu sẽ được BTC thông báo sau.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM