Kỷ luật CLB bóng đá Xi măng Vinakansai Ninh Bình

Phạt CLB bóng đá Xi măng Vinakansai Ninh Bình (nay đổi tên là Xi măng The Vissai Ninh Bình) 25 triệu đồng do CLB đã không thông báo bằng văn bản cho CLB bonga đá Khatoco Khánh Hoà trước khi tiến hành thương thảo với cầu thủ đang có hợp đồng với CLB Khatoco Khánh Hoà.

Ngày 24/01/2009, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định:

– Phạt CLB bóng đá Xi măng Vinakansai Ninh Bình (nay đổi tên là Xi măng The Vissai Ninh Bình) 25 triệu đồng do CLB đã không thông báo bằng văn bản cho CLB bóng đá Khatoco Khánh Hoà trước khi tiến hành thương thảo với cầu thủ đang có hợp đồng với CLB Khatoco Khánh Hoà.

CLB bóng đá Xi măng Vinakansai Ninh Bình (nay đổi tên là Xi măng The Vissai Ninh Bình) có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định kỷ luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (24/01/2009).

Trưởng Ban kỷ luật  Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Nguyễn Hải Hường
(đã ký)