Kỷ luật cầu thủ Lê Công Vinh và các cá nhân, tập thể CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang

Hôm nay (23/3), Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ra các Quyết định kỷ luật các cá nhân và tập thể sau:

* Quyết định số 119/QĐ-LĐBĐVN: Kỷ luật đối với cầu thủ Lê Công Vinh

– Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 6 trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Công Vinh (số 9) của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T vì đã có hành động khiễm nhã, thiếu văn hoá đối với trọng tài chính trong trận đấu giữa CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp và CLB bóng đá Hà Nội T&T tại lượt trận thứ sáu ngày 21/3/2010.

Cầu thủ Lê Công Vinh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định Kỷ luật.

* Quyết định số 115/QĐ-LĐVBĐVN: Kỷ luật CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang

Cảnh cáo và phạt Câu lạc bộ bóng đá Hải Nhân Tiền Giang 15 triệu đồng vì đã làm gián đoạn trận đấu giữa CLB bóng đá Quảng Nam và CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang ngày 20/3/2010 trên sân vận động Quảng Nam.

* Quyết định số 116/QĐ-LĐVBĐVN: Kỷ luật đối với ông Phạm Văn Rạng – Huấn luyện viên phó CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang

– Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp với ông Phạm Văn Rạng – Huấn luyện viên phó CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang vì đã có hành vi phản ứng quyết định của trọng tài dẫn đến trận đấu bị gián đoạn trong trận đấu giữa CLB bóng đá Quảng Nam và CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang tại lượt trận thứ sáu ngày 20/3/2010.

* Quyết định số 117/QĐ-LĐVBĐVN: Kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Minh – Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang

– Phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Đỗ Văn Minh – Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang vì đã có hành vi phản ứng quyết định của trọng tài, dẫn đến trận đấu bị gián đoạn, trong trận đấu giữa CLB bóng đá Quảng Nam và CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang tại lượt trận thứ sáu ngày 20/3/2010.

* Quyết định số 114/QĐ-LĐVBĐVN: Phạt CLB bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Than Quảng Ninh và CLB bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh tại lượt trận thứ sáu ngày 20/3/2010.

* Quyết định số 118/QĐ-LĐVBĐVN: Phạt CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá 3 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Tâm Long An và CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá tại lượt trận thứ sáu ngày 21/3/2010.


Các quyết định kỷ luật này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/3/2010).