HLV trưởng & 4 cầu thủ đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đ.Tháp bị kỷ luật

Hôm nay (9/4),  BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2010 đã ra Quyết định kỷ luật đối với HLV Trang Văn Thành và 4 cầu thủ thuộc đội bóng lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp do đã có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Hôm nay (9/4),  BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2010 đã ra Quyết định kỷ luật đối với HLV Trang Văn Thành và 4 cầu thủ thuộc đội bóng lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp do đã có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật của LĐBĐVN. Cụ thể như sau:

 

– Quyết định số 149/QĐ-LĐBĐVN:Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày 9/4/2010 đến hết ngày 8/10/2011 đối với ông Trang Văn Thành – HLV trưởng đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp vì đã có hành vi tấn công và lăng mạ trọng tài trong trận đấu giữa đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp và đội bóng đá lứa tuổi 19 Than Quảng Ninh ngày 5/4/2010 trên SVĐ Vinh – Nghệ An.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trang Văn Thành có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết nại LĐBĐVN trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định kỷ luật.

 

– Quyết định số 146/QĐ-LĐBĐVN:Cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Trần Bảo Trung (số 22) của đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp vì đã có lời lẽ lăng mạ trong tài trong trận đấu giữa đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp và đội bóng đá lứa tuổi 19 Than Quảng Ninh ngày 5/4/2010 trên SVĐ Vinh – Nghệ An.

 

 Quyết định số 147/QĐ-LĐBĐVN:Cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Định (số 3) của đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp vì đã có lời lẽ lăng mạ trong tài trong trận đấu giữa đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp và đội bóng đá lứa tuổi 19 Than Quảng Ninh ngày 5/4/2010 trên SVĐ Vinh – Nghệ An.

 

– Quyết định số 148/QĐ-LĐBĐVN:Cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Hiền (số 2) của đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp vì đã có lời lẽ lăng mạ trong tài trong trận đấu giữa đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp và đội bóng đá lứa tuổi 19 Than Quảng Ninh ngày 5/4/2010 trên SVĐ Vinh – Nghệ An.

 

– Quyết định số 150/QĐ-LĐBĐVN:Cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Tuấn Vũ (số 10) của đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp vì đã có lời lẽ lăng mạ trong tài trong trận đấu giữa đội bóng đá lứa tuổi 19 TĐCS Đồng Tháp và đội bóng đá lứa tuổi 19 Than Quảng Ninh ngày 5/4/2010 trên SVĐ Vinh – Nghệ An.